Předmět: Vybrané optické měřící metody v mechanice

» Seznam fakult » FS » NTI
Název předmětu Vybrané optické měřící metody v mechanice
Kód předmětu NTI/VOM*D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lédl Vít, Ing. Ph.D.
  • Psota Pavel, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s vybranými optickými metodami využívajícími principů interference a holografie, dále studenti získají přehled o způsobech a prostředcích použitých při snímání obrazu a metodách používaných pro zpracování obrazu. Kromě přístrojů jako sestav budou také probrány základní elementy nutné pro jejich konstrukci, jako jsou čočky, zrcadla, hranoly, zdroje světla, detektory a další. 1. Světlo. 2. Optické systémy a přístroje, objektiv, mikroskop, spekroskop. 3. Kamera a kamerové čipy optimální volba kamery. 4. Interference a interferometrie. 5. Holografie. 6. Holografická interferometrie pro měření deformací a vibrací. 7. Holografická interferometrie pro měření rozložení indexu lomu a tomografie. 8. Holografická interferometrie pro měření tvaru. 9. Zpracování obrazu, DFT, FFT šum, jeho charakteristiky a metody potlačování šumu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • Digitální holografická interferometrie: Digital holographic interferometry. ISBN 978-80-7494-241-.
  • Ghiglia, D. C., Pritt, M. D. Two-dimensional phase unwrapping: theory, algorithms and software. ISBN 0-471-24935-1.
  • Goodwin, E. P., Wyant, J. C. Field guide to interferometric optical testing. ISBN 0-8194-6510-0.
  • Kreis Thomas Erhard. Handbook of holographic interferometry. ISBN 3-527-40546-1.
  • Leach, R.. Optical measurement of surface topography. ISBN 978-3-642-12011-4.
  • Miler, M. Holografická interferometrie. ISBN 3-527-40546-1.
  • Osten, W., Reingand, N. Optical imaging and metrology: advanced technologies. ISBN 978-3-527-41064-4.
  • Russo, M. E. Interferometry principles and applications. Hauppauge. ISBN 9781612093475.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr