Předmět: Grafika pro navrhování skla a šperku

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Grafika pro navrhování skla a šperku
Kód předmětu KDE/GRS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Válková Střílková Jana, Mgr.
 • Řezáč Václav, MgA.
 • Kindl Steffanová Marcela, MgA.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Vysvětlení pojmu návrhová kresba, seznámení se s historickými i současnými postupy návrhového kreslení. 2. Problematika návrhové kresby, konkrétní ukázky tvorby a tendence vývoje. 3. Kresebné vyjádření materiálů, důraz na jejich texturu a strukturu. 4.-7. Kresebné studie typů objektů. Jejich kompozice, vystižení jejich specifických estetických účinků. Zpracování klasickým způsobem, na zadaném úkolu, tužka, papír, střih. 8.-9. Volná kresebná kompoziční studie. 10.-11.Sádrová maketa dutého rotačního tvaru, včetně realizace. 12.-14.Vizualizace a její využití.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Během předmětu se student seznámí s problematikou a způsoby zpracování návrhových kreseb s ohledem na realizaci prostorového objektu (sklo, šperk). Tvorba návrhů je zaměřena nejen na objekty k realizaci, ale i na návrhy modelů (maket). Koncepce předmětu zdůrazňuje významu této tvorby při posuzování kvality, vhodnosti i náročnosti výroby daného výrobku.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Dovednosti v kresbě získané v předchozím studiu.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, splnění semestrálních úkolů. Zkouška: individuální prezentace práce při závěrečném hodnocení.
Doporučená literatura
 • Glassrevue, díl 1 - 7, Praha: Polyconsult, s. r. o., ISSN 1802-8497..
 • PECINOVSKÝ, R. Návrhové vzory - 33 vzorových postupů pro objektové programování, 1. vyd. 2007, Computer Press, 527 s., ISBN 978-80-251-1582-4..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr