Předmět: Grafika pro navrhování textilu a oděvu

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Grafika pro navrhování textilu a oděvu
Kód předmětu KDE/GRT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Focke Miroslava, MgA.
 • Veselá Zuzana, Mgr.art.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Vysvětlení pojmu oděvní ilustrace (oděvní návrhové studie, módní kresba, oděvní návrh), příklady řešení. 2. Problematika oděvní ilustrace, konkrétní ukázky ze světové oděvní tvorby a tendence vývoje, historický kontext. 3. Kresebné vyjádření textilních materiálů, důraz na jejich texturu a strukturu. 4. Textilní materiály v kompozici, hledání kontrastů. Kresba kvality materiálů. 5. Kresebné studie textilních materiálů aranžovaných na figuře. Jejich kompozice, vystižení jejich specifických estetických účinků. 6. Volná kresebná kompoziční studie textilního materiálu na figuře. Pohybové varianty kompozice. 7. Barevné vyjádření textilních materiálů, kolorovaná kresba, kompoziční studie, textura a její vzájemná interakce. 8. Kolorovaná kresba textilní kompozice aranžované na figuríně, tvarová a barevná nadsázka, důraz na vyjádření kvality komponovaných materiálů. 9. Kolorovaná studie oděvu, tvarová a barevná nadsázka pohybové variace. 10. Rozšíření výtvarných vyjadřovacích prostředků, koláž, strukturální vrstvení, zdůraznění detailu, pohybu, perspektivy pohledu. 11. Vlastní individuální přístup k vyjádření oděvní kompozice, tvorba ucelené série oděvní ilustrace. 12. Individuální téma vyjádřené oděvní ilustraci zdůrazňující výtvarný záměr. 13. Práce v počítačových programech, tvorba nabídkové kolekce zdůrazňující předkládaný koncepční záměr. 14. Návrh oděvní prezentace, nabídková kolekce vyjadřující záměr autora.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 35 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Během předmětu se student naučí kreslit figuru v perspektivní zkratce a to stylizovanou kresbou, uzpůsobenou pro vyjádření autorských záměrů a návrhů oděvů. Studie figury (tužka, pero, štětec, digitální technologie), volba měřítka a proporce, oděvní nadsázka zdůraznění siluety, kompozice oděvů na figuru, kresba oděvní linie. Vyjádření textilních materiálů kresbou, jejich použití při kresbě oděvů, barevné vyjádření, výtvarná zkratka. Seznámení se s postupy pro tvorbu návrhu objektů, zadání a koncepce úkolu, inspirace, skica, výtvarný návrh, technický návrh, technický nákres, kresba střihové modelace, různé variace výtvarného zpracování návrhů. Vytvoření databanky námětů a návrhů. Osobní styl prezentace.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Dovednosti v kresbě získané v předchozím studiu.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, splnění semestrálních úkolů. Zkouška: individuální prezentace práce při závěrečném hodnocení.
Doporučená literatura
 • Fashion: illustration now!, Editor: Julius Wiedemann, Köln: Taschen, 2013, ISBN 978-3-8365-4520-4..
 • DAWBER, M. Great big book of fashion illustration, London: Batsford, 2011, ISBN 978-1-84994-003-0..
 • KIPER, A. Fashion Illustration: Inspiration and Technique, 2011, ISBN 978-0715336182..
 • WESEN B. M. Fashion Drawing, Second Edition: Illustration Techniques for Fashion Designers 2nd Edition, 2016, ISBN-13 978-1780678344..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr