Předmět: Interiérová tvorba

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Interiérová tvorba
Kód předmětu KDE/ITT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Smetanová Denisa, Mgr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Interiérový design, historie oboru, podstata oboru, přesah, osobnost designéra. 2. Stavba a její prvky, názvosloví, organizace prostoru, návaznost komunikací, orientace 3. Půdorys, dispoziční řešení, měřítko, symboly, ergonomie zařizovacích předmětů a funkční vazby. 4. - 5. Práce s prostorem-kompozice, hmota, tektonika, rytmus, optické zákonitosti vnímání. 6. - 7. Materiál, barva, textura, kontrast v designu interiéru, s exkurzem do historie, vizuální styly. 8. Osvětlení, audiovizuální technika, ZTI, elektroinstalace, vytápění v interiéru. 9.-10. Prezentace individuálních úkolů, diskuze. Zadání semestrálního projektu: Analýza mého životního prostoru, půdorys místnosti 1:50, prezentace zvoleného produktu posouzení jeho funkčních a estetických kvalit, prezentace vybraného komerčního prostoru akcent na zhodnocení a posouzení dispozičních kvalit, estetické funkce, návrh nábytku - knihovna studie + konstrukční a materiálové řešení, tvorba moodboardu -styl, struktura, barva, kontrast.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Seminář, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů
 • Účast na výuce - 60 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na design interiéru. Studenti získávají ucelené odborné dovednosti, znalosti a vědomosti pro adekvátní orientaci na poli bytové architektury a designu zařizovacích předmětů. V širším kontextu si kultivují vlastní názor na funkčně estetické principy designu aplikované v interiéru, jak soukromém, tak veřejném. Úkoly jsou zpracovávány samostatně, či v tvůrčím týmu, kde se simuluje realita spolupráce v reálných podmínkách kreativní ?laboratoře? interiérového studia.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Znalosti získané v předchozím studiu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, 100% odevzdaných průběžných praktických cvičení. Zkouška: prezentace a ústní obhajoba projektu.
Doporučená literatura
 • Modern interior design, Slovart, 2010, 672 s., ISBN 978-80-7391-438-7..
 • Working in Style: Architecture and Interiors, 2011..
 • BOHÁČKOVÁ, J. a kol. Průvodce bytového designéra, Edika, 2013, 216 s., ISBN 9788026603603..
 • HOPPEN, K. Škola designu, Knižní klub, 2014, 224 s., ISBN 9788024245065..
 • HRADECKÁ, J. a kol. Škola interiérového designu, Grada, 2013, 232 s., ISBN 9788024735597..
 • SEBASTIAN, B. M. Atlas současných interiérů, 2011, 512 s., ISBN 80-7391-452-3..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr