Předmět: Modelování 1

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Modelování 1
Kód předmětu KDE/MO1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Válková Střílková Jana, Mgr.
 • Řezáč Václav, MgA.
 • Šikolová Ludmila, doc. M.A.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Seznámení s technikou modelování a používanými materiály. 2.- 4. Modelování přírodního tvaru v daném měřítku. 5.- 6. Nadsázka a modelování přírodního tvaru. 7.- 9. Rozvinutí modelovaného tvaru do prostorové kompozice. 10.- 12. Studie tvarů a jejich struktury podle živého modelu. 13.- 14. Dokončení studií a zpracování do finální podoby.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Seminář, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 45 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Náplní předmětu je podpůrná příprava pro navrhování prostorových předmětů (oděv, sklo, šperk). Principy vyjádření vztahu hmoty a prostoru pomocí modelování z hlíny. Studie modelace přírodních a geometrických tvarů.
Základní znalosti návrháře pro potřebu tvorby.
Předpoklady
Nespecifikováno.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, splnění semestrálních úkolů. Zkouška: individuální prezentace práce při závěrečném hodnocení.
Doporučená literatura
 • COLLINS, J. Sculpture Today, Phaidon, 2014, 464 s., ISBN 9780714857633..
 • MANCA, J., a kol. 1000 geniálních soch, Mladá fronta, 2009, 545 s., ISBN: 978-80-204-1992-7..
 • TYPLT, J., ZÍVR, L. Kant, 2013, 408 s., ISBN 9788074370298..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr