Předmět: Praktikum návrhářství skla a šperku 1

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Praktikum návrhářství skla a šperku 1
Kód předmětu KDE/PNS1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Řezáč Václav, MgA.
 • Válková Střílková Jana, Mgr.
 • Šikolová Ludmila, doc. M.A.
 • Plíva Oldřich, ak. soch.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Posouzení tematického zadání v souvislosti s vhodnou technologií a následného zušlechtění. Návrh kolekce šperků s vyjádřením řetězení a jeho rytmu. 2.- 3.Tvorba skic formou kreseb a modelů (hlína, papír). Korekce skic vzhledem k následné realizaci. 4. Tvorba návrhů a modelů (kresba, malba, hlína, papírové modely). Korekce měřítka a proporcí vzhledem k realizaci. 5.- 6. Rozprava a první výběr navrhovaných možností ke zkouškám a realizaci. Tvorba modelů podle vybraných návrhů. 7.- 8. Modelování tvarů v poměru 1:1 s ohledem na technologii. Zkoušky zpracování kovu a individuálně zvolených materiálů pro šperk. 9.- 11. Realizace v materiálu pro zadané téma. Použití vhodných technologií pro sklo a šperk. 12.- 13. Zušlechtění realizovaných výrobků. Sklo - použité technologie broušení, leštění, malování, pískování. Šperk -povrchové úpravy pomocí galvanizování, lakování a závěrečná montáž. 14. Dokumentace práce, prezentace plakátem o formátu A2. Příprava k semestrální výstavě, obhajobě a hodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Seminář, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Návrhy a realizace skla v interiéru a jeho specifikace, návrhy a realizace šperkařských doplňků. Návrhy skla se zpracují v souvislosti s technologií vhodnou k realizaci objektu. Návrhy šperků jsou v souvislosti s tématem směřovány k použití kovu jako výchozího materiálu pro tvorbu šperku a k němu vybraného nekovového materiálu. Je kladen důraz na vyjádření rytmu, řazení a řetězení s možností využití různé velikosti, tvaru a barvy zpracovaného materiálu. Tento předmět je vyučován formou výuky ateliér.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v předchozím studiu. Podmínkou je splněný předmět Základy navrhování skla a šperku (KDE/ZANS).
KDE/ZANS

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních. Zkouška: předložení a obhajoba semestrální práce před výtvarnou komisí na závěrečné semestrální výstavě.
Doporučená literatura
 • KLEBSA, V. Základy technologie skla pro hospodářskou fakultu, 1. vydání Liberec, Tul 2002, ISBN 55-091-01..
 • KOUCKÝ, J. a kol. Bižuterie - základní učebnice zbožíznalství. Svaz výrobců bižuterie. Jablonec nad Nisou, 2005..
 • KŘÍŽOVÁ, A. Proměny českého šperku na konci 20. století, Academia, 2002, 224 s., ISBN 80-200-0920-5..
 • PETROVÁ, S. České sklo, Gallery, 2001, 283 s., ISBN 80-86010-44-9..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr