Předmět: Praktikum návrhářství skla a šperku 2

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Praktikum návrhářství skla a šperku 2
Kód předmětu KDE/PNS2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Válková Střílková Jana, Mgr.
  • Řezáč Václav, MgA.
  • Plíva Oldřich, ak. soch.
  • Šikolová Ludmila, doc. M.A.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Zadání semestrálního tématu s jeho uplatněním pro sklo technologií tavené plastiky. Pro šperk vyjádření struktury a spínadla. 2.- 3. Tvorba návrhů s ohledem na specifiku jednotlivých technologií a materiálů, pracovních postupů při realizaci taveného skla a šperkařských principů spínání. 4. Rozpracování návrhů pro tavenou plastiku a jednotlivých druhů spínadel. 5.- 7. Modelování konečné podoby tvarů pro tavenou plastiku v poměru 1:1. Výběr vhodné technologie a materiálu pro zhotovení spínadel. 8.- 10. Pro skleněnou plastiku zaformování modelů, odlévání a čištění forem. Výběr mechanizmů a systémů pro spínání s ohledem na funkci. 11.- 13. Realizace skleněných objektů - tavba a zušlechtění skla. Montáž a kompletace finálních tvarů šperků. 14. Dokumentace tištěným portfoliem. Příprava k prezentaci na semestrální výstavě, obhajobě a hodnocení komisí.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Komplexní řešení skleněného objektu s důrazem na jeho užití a detail. Navrhování a tvorba šperků a doplňkům se složitější výtvarnou kompozicí, kde je důraz kladen na využití struktury a textury vybraného materiálu. Celá kolekce je autorsky realizovaná s důrazem na užití a vlastnosti výrobku. Tento předmět je vyučován formou výuky ateliér.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Odborné znalosti a dovednosti získané v předchozím studiu. Podmínkou je splněný předmět Praktikum návrhářství skla a šperku 1 (KDE/PNS1).
KDE/PNS1

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních. Zkouška: předložení a obhajoba semestrální práce před výtvarnou komisí na závěrečné semestrální výstavě.
Doporučená literatura
  • DRUTT, H.W., DORMER P. Jewelery of Our Time: Art, Ornament, and Obsession, Rizzoli, 1995, ISBN-13: 978-0847819140..
  • LANGHAMER, A. Legenda o českém skle, Tigris, 2000, 257 s., ISBN 80-86062-02-3..
  • STADLER, W. Dějiny sochařství, Rebo, 1996, 198 s., ISBN 80-85815-67-2..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr