Předmět: Praktikum návrhářství textilu a oděvu

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Praktikum návrhářství textilu a oděvu
Kód předmětu KDE/PNT1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Focke Miroslava, MgA.
 • Veselá Zuzana, Mgr.art.
 • Krotký Svatoslav, doc. ak. mal.
 • Klouzková Alice, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Zadání semestrálního tématu a koncepce výuky. Realizační možnosti pro zpracování výtvarného návrhu tkaním na tkalcovském stavu nebo pletením na plochém pletacím stroji. Koncepce začlenění autorské textilie do oděvní kolekce. 2. Rešerše tématu, seznámení s technologií tkaní na ručním stavu, technologií pletení, materiálové zkoušky. Principy technologií, vazební a vzorovací možnosti. Specifikace technologií pro realizace návrhů, specifikace použitých materiálů. 3. Výtvarné skici, volba barevnosti. Řešení oděvní siluety kolekce. Návrh oděvní kolekce, koncepce, styl, barevnost, proporce, střihové variace. 4. Návrh designu textilu, výtvarné skici, návrh charakteru struktury a vzoru. Vazební zkoušky, využití různých materiálů, jejich kombinace a účinek na výtvarné vyjádření. Sledování textury textilie. Sledování výsledné kvality tkaniny. 5. - 12. Realizace tkaniny, pleteniny a oděvní kolekce s možností využití vytvořené textilie. Vytvoření zkušebních vzorků, materiálové a strukturální variace. Práce v příslušných textilních laboratořích. Tvorba návrhů dvou Vzájemná interakce materiálů, barevné omezení na kombinaci dvou až tří barev. 13. Dokumentace, prezentace plakátem formátu A2. 14. Prezentace na semestrální výstavě.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Seminář, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí základní principy navrhování plošného textilu a oděvu. Plošná textilie je navrhovaná s důrazem na vazební strukturu tvořenou ze základních tkalcovských a pletařských vazeb. Textilie je tvořena na ručních tkalcovských stavech a pletacích strojích. Výrazový prostředek je tedy povrchový reliéf a vazební efekt, a to v kombinaci se strukturou materiálu. Návrh a realizace oděvní kolekce vychází z náročnější konstrukce, využívá barevnost nebo vzorování textilie v celé kompozici kolekce. Důraz je kladen na celkovou koncepci kolekce včetně materiálu, s možností využití autorsky realizované plošné textilie. Tento předmět je vyučován formou výuky ateliér.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v předchozím studiu. Podmínkou je splněný předmět Základy navrhování textilu a oděvu (KDE/ZANT).
KDE/ZANT

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Varianta "PŘÍMÁ VÝUKA" ZÁPOČET pravidelná docházka do ateliérové výuky a konzultace s vyučujícími pedagogy v ateliéru splnění všech úkolů v rozsahu stanoveném pro zkoušku ZKOUŠKA předložení a obhajoba semestrální práce před výtvarnou komisí na závěrečné semestrální výstavě. zkouška proběhne s osobní přítomností studentů u hodnocení. Varianta "DISTANČNÍ VÝUKA" ZÁPOČET pravidelná odevzdávka ve stanovených termínech a on-line konzultace s vyučujícími pedagogy splnění všech úkolů v rozsahu stanoveném pro zkoušku ZKOUŠKA digitální prezentace prací při závěrečném hodnocení zkouška proběhne bez přítomnosti studentů u prezentace
Doporučená literatura
 • KYBALOVÁ, L. Barok a rokoko, Praha, Nakl. Lidové noviny, 1997, 235 s. (Dějiny odívání), ISBN 80-7106-142-5..
 • KYBALOVÁ, L. Československá gobelínová tvorba, Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1964, 94 s. (Etapy, Sv. 1), ISBN 34/010/64..
 • KYBALOVÁ, L. Doba turnýry a secese, Praha, Lidové noviny, 2006, 295 s. (Dějiny odívání), ISBN 80-7106-148-4..
 • KYBALOVÁ, L. Od empíru k druhému rokoku, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 271 s. (Dějiny odívání), ISBN 80-7106-147-6..
 • KYBALOVÁ, L. Od "zlatých dvacátých" po Diora, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 253 s. (Dějiny odívání, 7. sv.), ISBN 978-80-7106-149-6..
 • KYBALOVÁ, L. Renesance (15. a 16. století), Praha, Nakl. Lidové noviny, 1996, 174 s. (Dějiny odívání), ISBN 80-.
 • KYBALOVÁ, L. Starověk, Praha, Nakl. Lidové noviny, 1998, 220 s. (Dějiny odívání), ISBN 80-7106-145-X..
 • KYBALOVÁ, L. Středověk, Praha, Nakl. Lidové noviny, 2001, 278 s. (Dějiny odívání), ISBN 80-7106-146-8..
 • LIPOVETSKY, G. Říše pomíjivosti: móda a její úděl v moderních společnostech, Praha, Prostor, 2002, 446 s. (Střed; Sv. 46), ISBN 80-7260-063-X.
 • OWEN, J. Grammar of Ornament, Ivy Press, 2016, 496 s., ISBN: 978-1-78240-331-9..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr