Předmět: Praktikum návrhářství textilu a oděvu

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Praktikum návrhářství textilu a oděvu
Kód předmětu KDE/PNT2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Focke Miroslava, MgA.
 • Krotký Svatoslav, doc. ak. mal.
 • Veselá Zuzana, Mgr.art.
 • Klouzková Alice, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Zadání semestrálního tématu, jehož idea reaguje pružně na současný vývoj designu v textilu a oděvu. Rozbor koncepce výuky, která je zaměřena na kreativní vyjádření výtvarného návrhu tkalcovskými vzorovacími prostředky. V oděvu je požadováno koncepčně ucelenější pojetí oděvní kolekce. 2. Vytvoření ideové mapy, rešerše výchozích materiálů, studium technologie realizace. 3. Rozpracování skic pro tkanou textilii, zjednodušené formy vyjádření a posouzení tkalcovskými možnostmi vyjádření. 4.- 5. Modelováním oděvu na krejčovské figuríně. Důraz na vzájemnou návaznost tvarového řešení jednotlivých modelů. Využití prostorové modelování oděvního dílu. Výtvarné skici, volba barevnosti, oděvní silueta, realizace zkoušek v materiálu, definitivní návrh. 6.- 12. Realizace textilie v textilní dílně, využití možnosti textilního vzorování útkem. Porovnání možnosti textury povrchu v souvislosti s volbou kvality materiálu. V oděvní části střihové řešení a realizace oděvní kolekce. 13. Dokumentace tištěným portfoliem. 14. Příprava k prezentaci a prezentace na semestrální výstavě.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Prezentace práce studentů
 • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
Výstupy z učení
Návrh a realizace tkaniny se složitější výtvarnou kompozicí, větších rozměrů. Realizace tkaním na rámu s využitím komplexnější vazební techniky. Návrh a realizace oděvní kolekce je kompozičně složitější, oděv je tvořen jako vícedílný, vrstvený s uplatněním kombinace materiálů a s důrazem na detail. Je kladen důraz na užití a vlastnosti výrobku. Tento předmět je vyučován formou výuky ateliér.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v předchozím studiu. Podmínkou je splněný předmět Základy navrhování textilu a oděvu (KDE/PNT1).
KDE/PNT1

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Varianta "PŘÍMÁ VÝUKA" ZÁPOČET pravidelná docházka do ateliérové výuky a konzultace s vyučujícími pedagogy v ateliéru splnění všech úkolů v rozsahu stanoveném pro zkoušku ZKOUŠKA předložení a obhajoba semestrální práce před výtvarnou komisí na závěrečné semestrální výstavě. zkouška proběhne s osobní přítomností studentů u hodnocení. Varianta "DISTANČNÍ VÝUKA" ZÁPOČET pravidelná odevzdávka ve stanovených termínech a on-line konzultace s vyučujícími pedagogy splnění všech úkolů v rozsahu stanoveném pro zkoušku ZKOUŠKA digitální prezentace prací při závěrečném hodnocení zkouška proběhne bez přítomnosti studentů u prezentace
Doporučená literatura
 • Český design 1995-2000 / 2001 Prostor - architektura, interiér, design, ISBN 80-902736-6-1..
 • KYBALOVÁ, L. Od "zlatých dvacátých" po Diora, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 253 s. (Dějiny odívání, 7. sv.), ISBN 978-80-7106-149-6..
 • LIPOVETSKY, G. Říše pomíjivosti: móda a její úděl v moderních společnostech, Praha, Prostor, 2010, 446 s., ISBN 978-80-7260-229-2..
 • MÁCHALOVÁ, J. Móda 20. století, Praha, Lidové noviny, 2003, 229 s. (Dějiny odívání), ISBN 80-7106-587-0..
 • O'HARA, G. and Fashion Designers. Thames & Hudson Ltd (October 31, 1989), ISBN-13: 978-0500203996..
 • RENFREW, E., RENFREW, C. Developing a Fashion Collection (Basics Fashion Design), Fairchild Books, 2016, 184 s., ISBN-13: 978-2940496730..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr