Předmět: Projekt textilu a oděvu

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Projekt textilu a oděvu
Kód předmětu KDE/POD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Veselá Zuzana, Mgr.art.
 • Focke Miroslava, MgA.
 • Krotký Svatoslav, doc. ak. mal.
 • Klouzková Alice, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Zadání semestrálního tématu, jehož idea reaguje pružně na současný vývoj designu a které se obrací na nové technologie a materiály textilního a oděvního designu. Obrací se k hledání neotřelých výtvarných prostředků designu. 2.-3. Rešerše k zadanému tématu, materiálová rešerše - nasměrování k vyjádření digitálním textilním tiskem, strojní výšivkou, žakárskou pleteninou nebo tkaninou atd. 4.- 5. Úvodní skici, hledání technologie designu, jeho zaměření a uplatnění v textilu a oděvu. Výtvarné studie tématu v interakci s digitálními možnostmi textilních technologií. 6. Vytvoření návrhů oděvů, volba materiálů. Konkretizace střihového řešení. 7.-12. Realizace vzorů ve zvolené textilní technologii, vytvoření vzorníků vzorky, individuální návrh skladby interiéru, zpracování návrhu v grafické formě nebo modelu atd., realizace kolekce oděvů. 13. Dokumentace fotografickou sekvencí v digitální podobě. 14. Prezentace na semestrální výstavě.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zadané téma předmětu reaguje na současný, experimentální vývoj designu, zejména na nové dostupné technologie a materiály, které jsou zejména výsledky výzkumu a vývoje napříč odborností Fakulty textilní. V (této) plošné textilii, vycházející částečně z experimentální tvorby, lze uplatnit dekorování laserovou technikou, strojní výšivku, technicky náročnou žakárskou tkalcovskou a pletařskou techniku a digitální tisk, a to ve spojení s příslušným SW zpracováním vzorů. Návrhy vycházejí z podmínek příslušné technologie. Oděvní kolekce se opírá o kreativní výtvarnou práci s materiály včetně uplatnění netradičních, vývojových nebo dostupných smart materiálů (luminiscenční, el. vodivé či metalické vlákno, smart termo- nebo fotochromní barviva apod.). Tyto prvky jsou navrženy jako senzory nebo netradiční vzorový efekt

Předpoklady
Odborné znalosti získané v předchozím studiu. Podmínkou je splněný předmět Základy navrhování textilu a oděvu (KDE/PNT2).
KDE/PNT2

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Varianta "PŘÍMÁ VÝUKA" ZÁPOČET pravidelná docházka do ateliérové výuky a konzultace s vyučujícími pedagogy v ateliéru splnění všech úkolů v rozsahu stanoveném pro zkoušku ZKOUŠKA předložení a obhajoba semestrální práce před výtvarnou komisí na závěrečné semestrální výstavě zkouška proběhne s osobní přítomností studentů u hodnocení Varianta "DISTANČNÍ VÝUKA" ZÁPOČET pravidelná odevzdávka ve stanovených termínech a on-line konzultace s vyučujícími pedagogy splnění všech úkolů v rozsahu stanoveném pro zkoušku ZKOUŠKA digitální prezentace prací při závěrečném hodnocení zkouška proběhne bez přítomnosti studentů u prezentace
Doporučená literatura
 • Basics Fashion Design 01: Research and Design: Second Edition 2nd Edition / Simon Seivewright (autor), Fairchild Books; 2 edition (February 9, 2012), 192 s., ISBN-13: 978-2940411702..
 • Fashion theory: a reader / ed. Malcolm Barnard. - 1st ed. - London and New York : Routledge, 2007 (RoutledgeStudent Readers), 624 s., ISBN 978-0-415-41340-4..
 • Pattern: 100 fashion designers, London : Phaidon Press, London, New York, 2013, 432 s., ISBN 978-0-7148-4972-0..
 • BAUDOT, F. Móda století, Praha, Ikar, 2001, 399s., ISBN 80-7202-943-6..
 • KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu, Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2004, 167 s., ISBN 80-86863- 03-4..
 • PELCL, J. Design: od myšlenky k realizaci, Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2012, 255 s., ISBN 978-80-86863-45-0..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr