Předmět: Počítačová grafika 1

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Počítačová grafika 1
Kód předmětu KDE/POG1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kindl Zdeněk
  • Tunák Maroš, doc. Ing. Ph.D.
  • Kindl Steffanová Marcela, MgA.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Možnosti a formy využití PC grafiky v práci návrháře. 2.- 4. Základy problematiky vektorové a bitmapové grafiky, výhody - nevýhody. Uplatnění ve vlastní tvorbě v oblasti výtvarné, technologické, obchodní a prezentační. 5.- 8. Princip práce v editoru Adobe Photoshop. Postupy, nástroje, využití programových možností systému RGB, CMYK, práce s rastrovou předlohou. Teorie barev v počítačové grafice - souvislosti se vzorováním textilu a oděvní tvorby. 9.-13. Využití nástrojů grafiky pro tvorbu a rozpracování vzorů, zpracování z pohledu omezení textilní technologie, uplatnění v prezentaci návrhů. 14. Prezentace a obhajoba zadaných úkolů

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace, Cvičení, Seminář
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test - 30 hodin za semestr
  • Projekt individuální - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět podává základy počítačové grafiky pro potřeby návrháře (textilního, oděvního aj.), možnost porozumění základním problémům v práci s bitmapou a médiem. Schopnost použití grafických přístupů ve 2D a 3D grafice - vektorové a bitmapové. Základy práce pro zobrazování, modelování, tvorba koláží, práce s předlohou. Bitmapový editor Adobe Photoshop a navazující práce s vektorem v Adobe Ilustrator
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Znalost probrané látky z předmětu Počítačová grafika 1.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, absolvování testů v průběhu studia, úspěšné absolvování tří testů v průběhu semestru.
Doporučená literatura
  • FAULKNER, A., CHAVEZ, C. Adobe Photoshop CC Classroom in a Book; Computer Press, 2016, 384 s., ISBN 978-80-251-4741-2..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr