Předmět: Počítačová grafika 2

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Počítačová grafika 2
Kód předmětu KDE/POG2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kindl Zdeněk
  • Tunák Maroš, doc. Ing. Ph.D.
  • Kindl Steffanová Marcela, MgA.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. - 4. Pokročilé úkony v problematice vektorové a bitmapové grafiky, výhody - nevýhody. Uplatnění ve vlastní tvorbě v oblasti výtvarné, technologické, obchodní a prezentační. 5. - 8. Základy DPT. Postupy, nástroje, využití programových možností systému RGB, CMYK, jejích správné nastavení pro předtiskovou přípravu s přesahem pro textilní návrhářství a sítotisk. Praxe s barvou, převodem barevných prostorů v závislosti na médiu v souvislosti se vzorováním textilu a oděvní tvorby. 9. - 13. Využití nástrojů grafiky pro tvorbu a rozpracování vzorů, zpracování z pohledu omezení textilní technologií, uplatnění v prezentaci návrhů. 14. Prezentace a obhajoba zadaných úkolů

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace, Cvičení, Seminář
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test - 30 hodin za semestr
  • Projekt individuální - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět podává základy počítačové grafiky pro potřeby návrháře (textilního, oděvního aj.), možnost porozumění základním problémům v práci s vektorem, inteligentním objektem a bitmapou. Schopnost použití grafických přístupů ve 2D a 3D vektorové grafice. Základy práce pro zobrazování, modelování, trasování, práce s křivkou. Vektorový editor Adobe Ilustrátor a zpětná vazba mezi softwary Photoshop a Ilustator.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Znalost probrané látky předmětu Počítačová grafika 1 (KDE/POG1).

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, absolvování testů v průběhu studia, úspěšné absolvování tří testů v průběhu semestru.
Doporučená literatura
  • WOOD, B. Adobe Illustrator CC, Computer Press, 2017, 512 s., ISBN 978-80-251-4862-4..
  • WOOD, B. Adobe Illustrator CS6, Computer Press, 2012, 488 s., ISBN 978-80-251-3792-5..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr