Předmět: Projekt skla a šperku

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Projekt skla a šperku
Kód předmětu KDE/PSK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řezáč Václav, MgA.
  • Válková Střílková Jana, Mgr.
  • Šikolová Ludmila, doc. M.A.
  • Plíva Oldřich, ak. soch.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Zadání semestrálního tématu, skleněný objekt a šperk a jeho schránka. 2.- 3. Tvorba návrhů s ohledem na vývoj designu a nových technologií. 4.- 5. Navrhování - skici, modely, první zkoušky v materiálu. 6. Zkoumání a výběr nových netradičních materiálů a technologií pro realizace, spolupráce s externími výrobci. 7. Modely ve skle a vybraných materiálech. 8.- 11. Realizace objektů a šperků v odborných dílnách a vybraných provozovnách, případná navazující spolupráce s jednotlivými firmami. 12. Montáž a adjustace realizovaných šperků. 13. Dokumentace fotografickou sekvencí v digitální podobě. 14. Příprava k prezentaci na semestrální výstavu, obhajobu a hodnocení komise.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Prezentace práce studentů
Výstupy z učení
Semestrální téma reaguje na současný vývoj designu, nové technologie a materiály, které jsou výsledkem výzkumu napříč odborností Fakulty textilní a dalších pracovišť. Hledání neotřelých výtvarných prostředků vychází z experimentální tvorby designu skla a šperku. Návrhy a realizace šperků a schránky pro ně vycházejí z možností použité technologie, která ovlivní jejich výslednou podobu. Tento předmět je vyučován formou výuky ateliér.

Předpoklady
Odborné znalosti získané v předchozím studiu. Podmínkou je splněný předmět Praktikum návrhářství skal a šperku 2 (KDE/PNS2).
KDE/PNS2

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních. Zkouška: předložení a obhajoba semestrální práce před výtvarnou komisí na závěrečné semestrální výstavě.
Doporučená literatura
  • BHASKARANOVÁ, L. Podoby moderního designu, Slovart, 2007, 256 s., ISBN 80-7209-864-0..
  • DECKERS, P. Contemporary Jewellery in Context, Arnoldsche Art Publishers, 2017, 128 s., ISBN 978-3-89790- 498-9..
  • HILL, M. Czech Glass Design from the 1950, 70s, Mark Hill Publishing, 2017, 224 s., ISBN: 978-0-9929689-2-2..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr