Předmět: Teorie barev

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Teorie barev
Kód předmětu KDE/TEB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vik Michal, prof. Ing. Ph.D.
  • Kadlecová Zuzana, ak. mal.
Obsah předmětu
Přednášky: 1.-3. Barva v historickém kontextu od pravěku po současnost. 4. Vnímání barev z pohledu textilního návrháře. 5.-6. Barevná kompozice, barevný rytmus. 7. Vnímání barev ve srovnání s využití fotografie a videa jako prezentačního prostředku. 8. Vnímání tvaru a prostoru, barevná perspektiva. 9. Vliv struktury a charakteru povrchu materiálů v kontextu s barvou jako aspekt při navrhování výrobku. 10. Barevné řešení interiéru z pohledu psychologie barev. 11. Uplatnění barev při barevném řešení navrhovaného textilního vzoru, navrhovaného textilního a oděvního výrobku. 12.-13. Magie a symbolika barev. 14. Specifika psychologického působení barev, uplatnění v současnosti jako marketingový designový element. Cvičení: 1. Vzorník preferovaných barevných tónů. 2. Kompozice na téma roční období, kontrast studených a teplých barev. 3. Malba zátiší - reálná barevnost. 4. Malba zátiší - omezená barevná škála. 5. Malba zátiší - fantazijní barevnost (projev individuality studenta). 6. Maska inspirovaná primitivním uměním (barevný reliéf, netradiční materiály). 7. Znamení zvěrokruhu - barevný manuál. 8. Podmořský svět - barevná koláž. 9. Návrh barevného řešení interiéru na dané téma. 10. Barevný rytmus - inspirace historickým obdobím dle vlastního výběru. 11. Výtvarný návrh barevného vzoru. 12. Tvarové a barevné řešení talismanů (symbolika barev). 13. Výběr detailu zvoleného obrazu pro analýzu barevnosti s následným vytvořením vzorkovnice. 14. Návrh monogramů, loga firmy ve zvolené barevnosti. 15. Společná prezentace semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení

Znalost probrané látky tohoto předmětu. V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v předchozím studiu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, prezentace semestrálních úkolů. Zkouška: ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • BROŽEK, J. Uvedení do práce s barvami, skripta PF UJEP: Ústí n. L., 1995..
  • HANUŠ, K. O barvě, SPN Praha 1969, 92 s., ISBN neuvedeno..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr