Předmět: Vývoj dekoru

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Vývoj dekoru
Kód předmětu KDE/VDE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nováková Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Pojmy design, dekor, motiv, desén, ornament; příklady změn ve vzorování ornamentu a dezénu v historických, kulturních a společenských souvislostech. 2. - 3. Historický přehled zdobných motivů - pravěk, starověk, novověk do konce 19. stol. 4. Historický přehled motivů používaných v užitém umění - 20. stol. a současnost. 5. Dekor a jeho základní elementy; zaměření na tvary, formy, textury a barevnost. 6. Specifika textilního vzorování; raportování jako způsob obohacení dezénových variací. 7. Pruhy; historické souvislosti, modifikace. 8. Puntík; historické souvislosti, modifikace. 9. Granátové jablko; historické souvislosti, modifikace. 10. Kašmírový vzor; historické souvislosti, modifikace. 11. Folklorismus; národní symboly v dekoru a dezénu; historické souvislosti, modifikace. 12. Maskovací vzory, mimikry, zahalování; historické souvislosti, modifikace. 13. Dětinský styl a jeho modifikace; kulturní a společenské souvislosti. 14. Sportovní a obchodní značky; kulturní a společenské souvislosti. Cvičení: V rámci předmětu student zpracovává zadané téma.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Dějiny dekoru a designu. Vzorování textilií v historických, kulturních a společenských souvislostech. Motivy textilních vzorů v průběhu slohových období a její odraz v současném kulturním světě.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: účast na cvičení, zpracování semestrální práce na dané téma. Zkouška: ústní, obhajoba semestrální práce.
Doporučená literatura
  • ADLEROVÁ-KUDĚLOVÁ, A. České užité umění 1918-1938. Praha: Odeon, 1983, 262 s., ISBN neuvedeno..
  • GOMBRICH, E. H. Ornament und Kunst. Schmucktrieb und Ordnungssinn in der Psychologie des dekorative Schaffens Klett-Cotta. Stuttgart: Klett-cotta, 1982, ISBN neuvedeno..
  • PHILLIPS, P., GILLIAN, B. Repeat patterns: A Manual for Designers, Artists and Architects. London: Thales and Hudson, 1993. ISBN: 0-500-27687-0..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr