Předmět: Vysocefunkční textilie

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Vysocefunkční textilie
Kód předmětu KDE/VYF
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Drašarová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pojmy a kategorie vysoce funkčních textilií. 2. Technologické možnosti zahrnutí funkčních prvků do struktury textilních materiálů. 3. Využití struktury a vlastností textilních vláken pro zajištění specifických funkcí textilií. 4. Využití struktury délkových textilií pro zajištění specifických funkcí textilií. 5. Využití struktury tkanin pro zajištění specifických funkcí textilií. 6. Využití struktury pletenin pro zajištění specifických funkcí textilií. 7. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií ve zdravotnictví. 8. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro ochranné pracovní oděvy. 9. Využití vysoce funkčních a inteligentních textilií v armádě 10. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro sport a volný čas. 11. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro inženýrství. 12. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro vybavení interiérů a domácností. 13. Ostatní vysoce funkční a inteligentní textilie, multifunkční textilie, textilní elektronika, oděvní počítače. 14. Možnosti a výsledky VaV na Fakultě textilní TUL (praktické ukázky).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Individuální konzultace, Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na představení vysocefunkčních a adaptivních materiálů a struktur konstruovaných textilními technologiemi. Zabývá se vysvětlením základních principů a možných aplikací v oděvních i technických textiliích. Studentům jsou představeny hlavní oblasti aplikací vysoce funkčních textilních materiálů - vysoce funkční textilie ve zdravotnictví, v oblasti sportu, ochranných pracovních oděvů, průmyslových aplikací, v armádě. Zahrnuty jsou také inteligentní textilie.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Základní znalost textilu obecně.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

Klasifikovaný zápočet za splnění 70% získaných bodů v závěrečném testu znalostí.
Doporučená literatura
  • HORROCKS, A. R., ANAND, S. C. Handbook of technical textiles. Woodhead Publishing, Cambridge England, 559 s., ISBN 1 85573 385 4..
  • LIZÁK, P., MILITKÝ, J. Technické textílie. Nadácia pre rozvoj textilného vysokého školstva v Ružomberku - M Print. 2002..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr