Předmět: Vzorování textilií

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Vzorování textilií
Kód předmětu KDE/VZO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Štefanov Martin, Bc.
 • Frydrychová Alena, Ing.
 • Pimková Jana, Ing.
 • Viková Martina, doc. Ing. Ph.D.
 • Bergmanová Vlastimila, Ing.
 • Štorová Renata, Ing. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1.-2. Informace o předmětu a harmonogram. Přednáška na dané téma. 3.-4. Práce s informačními zdroji, módními trendy a komerčními požadavky. Práce se vzorem a jeho uplatnění v žakárské tkanině, žakárské pletenině a tisku. 5.-6. Design plošné textilie. Raportování a barevné variace. 7.-8. Parametry a podmínky pro potisk textilie. 9. -10. Parametry a podmínky pro vyvzorování žakárské tkaniny. 11.-12. Parametry a podmínky pro vyvzorování žakárské pleteniny. 13. 14. Adjustace vzorků textilií, příprava prezentace a portfolia. Cvičení: 1. Hledání inspirace na dané téma. 2. Příprava prvotních návrhů v různých výtvarných technikách. 3. Předložení prvotních návrhů a diskuze s ohledem na současné módní trendy. 4. Výběr finálního návrhu pro zpracování v jednotlivých technologiích. 5. Zpracování vzoru pro potisk textilie pomocí Adobe Photoshop. 6. Digitální tisk dle harmonogramu. 7. Zpracování vzoru pro žakárskou tkaninu pomocí DesignScope victor (EAT). 8. Zpracování vzoru pro žakárskou tkaninu pomocí DesignScope victor (EAT). 9. Zpracování vzoru pro žakárskou pleteninu pomocí počítačové techniky. 10. Pletení dle harmonogramu. 11. Tkaní dle harmonogramu. 12. Adjustace vytvořených vzorků textilií. 13. Tvorba portfolia včetně návrhu využití navržených textilií v interiéru nebo pro oděv. 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studie daného tématu s ohledem na specifika textilních technologií. Návrh desénů na zadané téma a jejich klasifikace vzhledem k uplatnění ve tkanině, pletenině a tisku. Vlastní desinatérská tvorba, rozpracování vybraných námětů, koloristické řešení. Realizace ve třech textilních technologiích. Zpracování návrhů a realizací vzorů do prezentačního portfolia, veřejné hodnocení a obhajoba předložené semestrální práce.
Znalosti návrháře pro potřebu tvorby v oblasti navrhování tkanin, pletenin a tištěných vzorů.
Předpoklady
Odborné znalosti získané během studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: aktivní účast na přednáškách i na společných cvičeních, realizace výstupů v jednotlivých laboratořích dle harmonogramu, vypracování a odevzdání portfolia. Zkouška: veřejná prezentace a obhajoba projektu.
Doporučená literatura
 • BEDNÁŘ V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin II, Praha: SNTL 1989. ISBN 80-03-00591-4..
 • DUFEK J. Vazby žakárských tkanin, Praha: SNP 1967..
 • FRYDECKÁ, E., VAŇOVÁ J., KROTKÝ, S. Textil - technika - současnost. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 80-7372-031-0..
 • KOVAŘÍKOVÁ, M. Vazby a rozbory pletenin, SNTL Praha. 1987, 342s., ISBN neuvedeno..
 • PHILIPS, P., GILLIAN, B. Repeat patterns: A Manual for Designers, Artists and Architects. London: Thales and Hudson, 1993. ISBN: 0-500-27687-0..
 • YOSHIMIOTO, K. Traditional Arabesque, Singapore, 1993. ISBN 981-00-4774-6..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr