Předmět: Základy navrhování textilu a oděvu

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Základy navrhování textilu a oděvu
Kód předmětu KDE/ZANT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pimková Jana, Ing.
 • Ludín Ondřej, Bc.
 • Focke Miroslava, MgA.
 • Veselá Zuzana, Mgr.art.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Zadání semestrálního tématu. Výuka zaměřena na kreativní zpracování výtvarného návrhu vzorování textilního tisku (forma velkoplošný tisk, raportovaný vzor digitální tisk) a oděvní kompozice z nevzorovaného textilního materiálu. Předmětem oděvní kompozice je vytvoření prostorové modelace na krejčovské figuríně, forma studie kaliko. (Shrnutí zadání: Uzavřená kompozice, kombinační studie, výtvarná geometrie, výtvarně zpracovaná textilie praktická tkalcovská cvičení, jednoduché oděvní kompozice, modelování na krejčovské figuríně, řešení střihových variant, důraz na výtvarné řešení). 2. Rešerše tématu, seznámení s technologií textilního tisku, materiálové zkoušky, základní koncepce řešení tvaru oděvu - koncept, proporce, detail, plocha, vztah mezi jednotlivými kusy. 3. Výtvarné skici, volba barevnosti pro textilní tisk. Oděvní silueta a propracování detailu. 4. Návrh designu textilu a oděvní kolekce, realizace materiálových zkoušek. 5. - 12. Realizace tištěné textilie, oděvní kolekce z nevzorovaného textilního materiálu. 13. Dokumentace. 14. Prezentace na semestrální výstavě.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Seminář, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vychází ze základních principů navrhování jak vzoru plošné textilie, tak oděvu. Návrh vzoru, rozpracování a raportování jako podstata textilní desinatérské tvorby je aplikovaná pro technologii sítotisku a digitálního tisku plošné textilie. Principy tvorby oděvu jako prostorového objektu jsou při navrhování podpořeny eliminací vlivu barevnosti a vzoru, jedná se zde o architekturu oděvu. Tento předmět je vyučován formou výuky ateliér.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v předchozím studiu. Podmínkou je splněný předmět Základy navrhování textilu a oděvu (KDE/ZAN1).
KDE/ZAN1

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Varianta "PŘÍMÁ VÝUKA" ZÁPOČET pravidelná docházka do ateliérové výuky a konzultace s vyučujícími pedagogy v ateliéru splnění všech úkolů v rozsahu stanoveném pro zkoušku ZKOUŠKA předložení a obhajoba semestrální práce před výtvarnou komisí na závěrečné semestrální výstavě. zkouška proběhne s osobní přítomností studentů u hodnocení. Varianta "DISTANČNÍ VÝUKA" ZÁPOČET pravidelná odevzdávka ve stanovených termínech a on-line konzultace s vyučujícími pedagogy splnění všech úkolů v rozsahu stanoveném pro zkoušku ZKOUŠKA digitální prezentace prací při závěrečném hodnocení zkouška proběhne bez přítomnosti studentů u prezentace
Doporučená literatura
 • KYBALOVÁ, L. Barok a rokoko, Praha: NLN, Nakl. Lidové noviny, 1997 - 235 s. (Dějiny odívání), ISBN 80-7106-142-5..
 • KYBALOVÁ, L. Československá gobelínová tvorba, Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, [1964] - 94 s. (Etapy; Sv. 1)..
 • KYBALOVÁ, L. Od empíru k druhému rokoku, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 271 s. (Dějiny odívání) ISBN 80-7106-147-6..
 • KYBALOVÁ, L. Od "zlatých dvacátých" po Diora, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - 253 s. (Dějiny odívání; 7. sv.) ISBN 978-80-7106-149-6..
 • KYBALOVÁ, L. Renesance (15. a 16. století), Praha: NLN, Nakl. Lidové noviny, 1996 - 174 s. (Dějiny odívání) ISBN 80-7106-143-3..
 • KYBALOVÁ, L. Starověk, Praha: NLN, Nakl. Lidové noviny, 1998 - 220 s. (Dějiny odívání) ISBN 80-7106-145-X..
 • KYBALOVÁ, L. Středověk, Praha: Nakl. Lidové noviny, 2001 - 278 s. (Dějiny odívání) ISBN 80-7106-146-8..
 • LIPOVETSKY, G. Říše pomíjivosti: móda a její úděl v moderních společnostech, Praha: Prostor, 2002 - 446 s. (Střed ; Sv. 46) ISBN 80-7260-063-X..
 • OWEN, J. Grammar of Ornament, Ivy Press 2016, 496s, ISBN: 978-1-78240-331-9..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr