Předmět: Makroekonomie

» Seznam fakult » FT » KEK
Název předmětu Makroekonomie
Kód předmětu KEK/MEK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kubová Pavla, Ing.
 • Blaschke Kotíková Sylvie, Ing. Ph.D.
 • Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D.
 • Sojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D.
 • Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D.
 • Brandová Blanka, Ing. Ph.D.
 • Bednářová Pavla, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
 • Nedomlelová Iva, Ing. Ph.D.
 • Šimanová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do makroekonomie, historický vývoj 2. Makroekonomické výstupy 3. Výdaje a rovnovážný produkt 4. Peníze a měny 5. Bankovní systém a trh peněz 6. Cenová hladina a inflace 7. Nezaměstnanost a trh práce 8. Phillipsova křivka 9. Agregátní poptávka a agregátní nabídka 10. Hospodářské cykly a ekonomický růst 11. Státní rozpočet, fiskální politika 12. Monetární politika 13. Zahraniční obchod a ekonomická integrace

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky je vysvětlení základních principů a interakcí mezi jednotlivými procesy a jevy v makroekonomické realitě. Základními zkoumanými problémy jsou např. fungování tržního mechanizmu, trh peněz, trh zboží a služeb, inflace, nezaměstanost, ekonomický růst, atd. Důraz je kladen na aplikaci daných poznatků v ekonomické realitě.
Získané znalosti student využije v následném studiu.
Předpoklady
Jsou předpokládány všeobecné znalosti v rozsahu středoškolského studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet i zkouška probíhají písemnou formou, píše se jeden test za max. 10 bodů. Na získání zápočtu má student k dispozici jeden řádný a jeden opravný termín. Na získání zkoušky má student k dispozici jeden řádný a dva opravné termíny. V prezenční formě studia je vyžadována 85% účast na cvičeních. Známka je určena takto: - 100 % 91 % = výborně (tj. 10,0 b. 9,1 b.) - 90 % 81 % = velmi dobře (tj. 9,0 b. 8,1 b.) - 80 % 71 % = dobře (tj. 8,0 b. 7,1 b.) - 70 % 60 % = zápočet (tj. 7,0 b. 6,0 b.) Student získává zápočet, ale nevyhověl podmínkám zkoušky, musí absolvovat opravný test a dosáhnout alespoň 71% úspěšnosti.
Doporučená literatura
 • Brandová, B. Úvod do ekonomie - praktikum. Liberec. ISBN 978-80-7372-908-0.
 • KOCOUREK, A., NEDOMLELOVÁ, I. Makroekonomie: Repetitorium a praktikum. Liberec, 2013. ISBN 9788073729509.
 • KRAFT, J., KOCOUREK, A., BEDNÁŘOVÁ, P. Ekonomie I. Liberec, 2013. ISBN 978-80-7372-998-1.
 • Kraft, J., Laboutková, Š., Bednářová, P., Kocourek, A. Ekonomie I pro neekonomické studijní obory. Liberec, 2012. ISBN 978-80-7372-904-2.
 • www.cnb.cz. Český národní banka.
 • www.csu.cz. Český statistický úřad.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile marketing (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing Production and Management (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní