Předmět: Automotive a technická konfekce

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Automotive a technická konfekce
Kód předmětu KOD/ATK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hercíková Eva, Ing.
 • Kůs Zdeněk, prof. Dr. Ing.
 • Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.
 • Zelová Katarína, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Vliv globalizace, poslání oděvního průmyslu a vývoj technických konfekcí v EU. Materiály používané na výrobu technické konfekce, specifika výroby technické konfekce (šití, stroje, spojování). 2. Profesní oděvy, pracovní oděvy: rozdělení, požadavky na oděvy, individualizace oděvů. 3. Oděvy s vysokou viditelností 4. Jednorázové oděvy pro zdravotnictví: způsoby výroby, materiály, požadavky na antibakteriálnost. 5. Ochranné oděvy nehořlavé, oděvy pro hasiče, oděvy proti sálavému teplu, ochranné oděvy neprůstřelné, 6. Nehořlavost textilních materiálů, testování nehořlavosti potahů pro automobilový interiér, potahy v dopravních prostředcích, čalouněný nábytek, oděvy na ochranu proti teplu a plameni. Normy, metody, testování. 7. Výroba stanů - spojení vysokou frekvencí, hal, přístřešků, pokrývky aut, automobilových plachet. 8. Výroba textilních dílů v automobilech, zejména autosedaček: historie, vývoj, organizace oddělovacího a spojovacího procesu. 9. Materiály používané na potahy autosedaček, rozdělení a definování požadavků kladených na tyto materiály, způsoby hodnocení vlastností materiálů pro výrobu autopotahů. 10. Hodnocení komfortu a vlastností autosedaček. Požadavky na moderní autosedačky 11. Výroba hlavových opěrek, airbagů a bezpečnostních pásů 12. Aplikace moderních prvků pro zvýšení užitných vlastností autosedaček, aplikace elektroniky. 13. Autosedačky zlepšující komfort cestujících: klimatizování, vytápění autosedaček, masážní autosedačky, přifukování autosedaček a funkce airscarf. Měření teplotních a vlhkostních polí. 14. Rekapitulace přednášek, upřesnění podmínek písemné a ústní zkoušky. Cvičení: Navazují na problematiku probíranou na přednáškách. Jsou zaměřená na hodnocení textilních materiálů pro autopotahy: hodnocení stálobarevnosti (stárnutí, UVCON), oděru, otěru, nehořlavosti, hodnocení komfortu sezení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 15 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 34 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem technické a automobilové konfekce ve světě. Studenti získají přehled o materiálech používaných pro výrobu autopotahů a další technické konfekce. Seznámí se s výrobním proces autopotahů a novými trendy ve vývoji sedaček a dalších interiérových prvků. Porozumí konfekčnímu zpracování usní u výroby autosedaček. Studenti získají základní přehled o vlastnostech a konfekčním zpracování pracovních a ochranných oděvů a metodách testování speciální užitných vlastností ochranných oděvů. Budou schopni porozumět problematice smart materiálů a smart oděvů a implementace nositelné elektroniky do oděvu. Teoretická výuka je doplněna odbornými exkurzemi do vybraných podniků.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínky získání zápočtu: v případě přímé kontaktní výuky: docházka na cvičení, vypracování a obhájení zadaných úkolů Zkouška: v případě přímé kontaktní výuky: písemní a ústní část zkoušky V případě omezení přímé výuky (přechod na on-line nebo hybridní výuku) budou studenti včas informování hromadným emailem o způsobu další výuky a změnách ve formě odevzdávání požadavků na zápočet či průběhu zkoušky.
Doporučená literatura
 • GUPTA, A.K., ARORA, S.K., WESTCOTT, J. R. Industrial Automation and Robotics. 2016. ISBN 978-1938549304.
 • JONES, I., STYLIOS, K. Joining textiles-principles and applications.. Woodhead publishing series in textiles, number 110,, 2013. ISBN 978-1-84569-627-6.
 • LAMB, F. Industrial Automation: Hands On.. 1st Edition, 2013. ISBN 978-0071816458.
 • LIZÁK, P., MILITKÝ, J. Technické textílie: publikácia určená pre textilných odborníkov, vysokoškolských pedagógov a poslucháčov textilných VŠ, odborníkov z praxe.. Ružomberok: Nadácia pre rozvoj textilného vysokošk. vzdelania,, 2002. ISBN 80-968674-0-7.
 • MAZARI, F. A study on the thermophysiological comfort of car seats. Ph.D. thesis, Faculty of Textile, 2017.
 • MILITKÝ, J. Textilní vlákna: klasická a speciální. [2. vydání].. V Liberci: Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-7372-844-1.
 • NAYAK, R., PADHYE, R. Automation in Garment Manufacturing. The Textile Institute Book Series. 1st Edition,, 2017. ISBN 978-0081012116.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr