Course: Simulation of the Apparel Processes

» List of faculties » FT » KOD
Course title Simulation of the Apparel Processes
Course code KOD/D111
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kůs Zdeněk, prof. Dr. Ing.
Course content
- Introduction into the simulation methods, textile and apparel production features from the point of view of process simulation. - Defining of the problem, sometime previous experiment. - Standalone work of the student in the simulation model design. Preparation of the thesis, results. - Examination, committee nominated by the dean of the faculty.

Learning activities and teaching methods
Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments), Independent creative and artistic activities, Individual consultation, Seminár
Learning outcomes
Methods and possibilities of the textile and apparel production processes, some methods of the optimization of the production operations. An appropriate software (e.g. Witness Lanner Group, Matlab, Mathworks) is used for the simulation model design. The models can also be based on the previous experiment, also designed and performed by the student as the source of the data for the following simulation. The laboratories and special devices of the department can be used for the experiments, in the case of the textile production processes can be used e.g. thermography systems of high speed camera systems. The theme od the student work can be based on the students PhD thesis.
The student will acquire detailed knowledge of the subject in the area according to the approval of the Branch Board
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam

oral examination before a committee appointed by the Dean. Written work in the recommended range of 20 pages.
Recommended literature
 • DLOUHÝ, M., FÁBRY, J., KUNCOVÁ, M., HLADÍK, T. Simulace podnikových procesů. Praha: Computer Press, a.s.,, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4.
 • GÜNAL, M. M., PIDD, M. Discrete event simulation for performance modelling in health care: a review of the literature. Journal of Simulation 4(1), 42-51, 2010.
 • HAVRILA, M. Tendencie v rozvoji počítačovej simulácie výrobných systémov. Manufacturing Engineering/Výrobné inžinierstvo, FVT TU Prešov, 2008. 7(3), 21-23, 2008.
 • KUNEŠ, J., VAVROCH, O., FRANTA, V. Základy modelování. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00147-1.
 • KŮS Z., GLOMBÍKOVÁ V., HALASOVÁ A. Simulace výrobních systémů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. ISBN 80-7083-642-3.
 • KVASNIČKA, V., POSPÍCHAL, J., TIŇO, P. Evolučné algoritmy. STU Bratislava, 2000. ISBN 80-227-1377-5.
 • MAREČEK, P. Virtuální simulace výroby aneb Digitální továrna. IT SYSTEMS 9/2006.
 • MOŠNA, J., PEŠEK, P. Systém hromadné obsluhy. Plzeň: ZČU, 2001.
 • MOŠNA, J., PEŠEK, P. Systém hromadné obsluhy. Plzeň: ZČU, 2001.
 • NEUSCHL Š., a kol. Modelovanie a simulácia. Bratislava: ALFA, Praha: SNTL, 1988.
 • RÁBOVÁ Z., ČEŠKA M., ZENDULKA J. Modelování a simulace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1992. ISBN 80-214-0480-9.
 • ŠTECHA J. Optimální rozhodování a řízení. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02083-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester