Předmět: Dějiny oděvní kultury

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Dějiny oděvní kultury
Kód předmětu KOD/DOK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Musilová Blažena, Ing. Ph.D.
 • Nemčoková Renáta, Ing.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Základní etapy vývoje odívání - úvod, pravěký oděv. Starověký oděv - Egypt, Mezopotámie, Kréta, Mykény. Odívání v antice - Řecko, Řím, Etruskové. 2. Oděv raně křesťanský a byzantský, oděv románský. Gotický oděv - raná, vrcholná a pozdní gotika. 3. Oděv renesance. Španělská móda, vliv španělské módy v Itálii, ve Francii, v Anglii, v Německu a v Čechách. 4. Baroko - rané a vrcholné baroko, Ludvík XIV. 5. Rokoko ve Franciii - Ludvík XV., XVI., oděv direktoria. 6. První polovina 19. stol. - empír. Biedermeier, český národní oděv. 7. Druhá polovina 19. stol. - druhé rokoko, móda mezi roky 1870-1890. 8. Oděv přelomu 19. - 20. stol. - secese. Oděv první poloviny 20. stol., nový věk ve 20. letech 20. stol., meziválečná česká móda. 9. Móda druhé poloviny 20. stol. - new look 50. let, sezonní trendy, styly tzv. ulice. Obsah cvičení: Cvičení a přednášky jsou koncipovány do vzájemně se propojujících tématických celků. Cvičení prohlubují téma přednášek a analyzují výtvarné a dekorativní styly a prvky a doplňky oděvu v daném období. - Úvod do předmětu, pokyny pro vypracování semestrálních prací. - Etapy vývoje základních druhů oděvních výrobků (pánské, dámské, dětské, sportovní, reprezentační, společenské, ochranné, prádlové?.) - Etapy vývoje oděvních doplňků. - Nejznámnější módní tvůrci. - Předání vypracovaných úkolů dle zadání, zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Vznik oděvu, mezníky složitého vývoje oděvní kultury od pravěku do současnosti. Módní styly v závislosti na hospodářských a společenských podmínkách doby a estetické principy, z nichž odívání vychází. Vznik a vývoj oděvních součástí a doplňků. Módní návrháři, módní trendy a tvorba oděvních kolekcí.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Účast na cvičeních, vypracování tématických úkolů dle zadání, splnění zápočtového testu. Zkouška: Písemná.
Doporučená literatura
 • Ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu, Dějiny odívání 18.,19. a 20.století, Slovart 2003.
 • BAUDOT, F. Móda století. Praha 2001.
 • DE MORANT, H. Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha 1983.
 • HLAVÁČKOVÁ, K. Česká móda 1940-1970, Praha 2000.
 • JAROŠOVÁ H., Kybalová, L. Současná česká móda, Praha 2002.
 • KYBALOVÁ, L. cyklus Dějin odívání, Nakladatelství Lidové noviny 1996-2001 Starověk, Středověk, Renesance, Barok a Rokoko.
 • KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M. Velký obrazový lexikon módy, Praha 1966.
 • MÁCHALOVÁ, J. Dějiny odívání, Móda 20.stol.. Praha, 2003.
 • SEELINGOVÁ, CH. Století módy 1900-1999, Slovart 2000.
 • SKARLANTOVÁ, J. Od fíkového listu k džínům, Praha 1999.
 • THIEL, E. Geschichte des Kostüms, Berlin 1960.
 • TURNER WILCOX, R. The dictionary of costume, London 1969.
 • TYLÍNEK, P. Základní etapy vývoje oděvní kultury, TU Liberec 2003.
 • UCHALOVÁ, E. Česká móda 1780-1870 a 1918-1939, Praha 1996, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing Production and Management (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile marketing (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní