Předmět: Informatika a výpočetní technika

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Informatika a výpočetní technika
Kód předmětu KOD/IVT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kůs Zdeněk, prof. Dr. Ing.
  • Hercíková Eva, Ing.
Obsah předmětu
1. cvičení prostředí MS - EXCEL, práce s daty, jejich zpracování, práce s grafy 2. cvičení prostředí MS - EXCEL, zpracování naměřených dat, databáze 3. test z MS - EXCEL 4. cvičení prostředí MS - WORD, práce s textem, jeho úprava 5. cvičení prostředí MS - WORD, zpracování odborného textu 6. cvičení test z MS - WORD, seznámení s MS - PowerPoint 7. cvičení prostředí MS - PowerPoint, vytvoření prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje a doplňuje znalosti a dovednosti studentů ze střední školy. Jde o pokročilejší práce s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem a tvorbou elektronické prezentace.
Student si osvojí práci se základní sadou nástrojů MS Office -Word, Excel, PowerPoint. Umí zpracovat text, získaná data a vytvořit prezentaci
Předpoklady
Základní znalost obsluhy PC - systém MS windows

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočet: Absolvování předmětu s 90 % účastí (1 absence omluvena). Úspěšné absolvování testů (60% úspěšnost) .
Doporučená literatura
  • LAURENČÍK, Marek. Excel - pokročilé nástroje: funkce, makra, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady.. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5570-0.
  • PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2016: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5691-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing Production and Management (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile marketing (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní