Předmět: Modelování střihů oděvů

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Modelování střihů oděvů
Kód předmětu KOD/MSO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nemčoková Renáta, Ing.
 • Komárková Petra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Teoretické základy konstrukce a modelování střihů oděvů pomocí počítačové techniky. 2. Princip modifikace konstrukčních vztahů vzhledem k vlastnostem oděvního materiálu a technickému provedení oděvu. 3. Charakteristika střihových konstrukcí oděvů z elastických materiálů. 4. Konstrukce a modelování dámského spodního prádla. Konstrukce a modelování pánského spodního prádla. 5. Interaktivní přednáška. Tvůrčí dílna. Modelování střihových konstrukcí prádla. 6. Specifické postupy konstruování a modelování dámských svrchních oděvů s ohledem na siluetu, oděvní materiál a fazónu. 7. Specifické postupy konstruování a modelování pánských svrchních oděvů s ohledem na siluetu, oděvní materiál a fazónu. 8. Konstrukce sportovních oděvů s ohledem na dynamické změny tělesných rozměrů jako vstupních konstrukčních parametrů. 9. Interaktivní přednáška. Tvůrčí dílna. Modelování střihových konstrukcí svrchních oděvů. 10. Teorie ke geometrii tvarové vazby průramku a rukávové hlavice u trupových oděvů. Zvláštnosti střihové manipulace u oděvů s kimonovými a klínovými rukávy. 11. Konstrukce podšitých oděvů. Obecné zásady v procesu modelování podšívkových, vložkových dílů a součástí. 12. Tvorba střihových šablon z vrchového a podšívkového matriálu s využitím počítačové techniky. 13. Konstrukce a modelování chlapeckých a dívčích vrchních oděvů. 14. Konstrukce a modelování dámských a pánských pracovních oděvů. Cvičení: 1. Úvodní seznámení s prostředím CAD systému pro střihovou konstrukci a modelování oděvů: Lectra Modaris PGS, MGS a PGSTailor XQ. Pokyny pro realizaci cvičení, bezpečnost práce. 2. Ovládání hlavního menu CAD systému Lectra Modaris PGS. 3. Ovládání pomocného menu CAD systému Lectra Modaris PGS. 4. Přímá konstrukce oděvů v modulu konstrukce v systému Lectra Modaris PGS. 5. Modelové úpravy základní střihové konstrukce oděvu v systému Lectra Modaris PGS. 6. Digitalizace střihových dílů oděvu v systému Lectra Lect. 7. Tvorba šablon střihových dílů v systému Lectra Modaris PGS. 8. Stupňování střihových dílů a součástí v systému Lectra Modaris PGS. 9. Tvorba polohového plánu střihových dílů a součástí v systému Lectra MGS. 10. Nastavení parametrů pro automatickou tvorbu konstrukční sítě oděvu a parametrů korekcí konstrukčních úseček v systému PDSTailor XQ. 11. Doplnění modelových linií do konstrukční sítě a tvorba dílců v systému PDSTailor XQ. 12. Tvorba šablon střihových dílů a součástí v systému PDSTailor XQ. 13. Hodnocení automaticky vystupňovaných střihových dílů v rámci zvolené sortimentní tabulky v systému PDSTailor XQ. 14. Odevzdání vypracovaných protokolů. Zápočtový test.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Skupinová konzultace, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 46 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s principy pokročilých manipulací se střihovými konstrukcemi oděvů. Pozornost je zaměřena na modifikaci konstrukčních algoritmů střihů oděvů v souvislosti s typem a funkcí oděvů, s dynamikou tělesných rozměrů a vlastnostmi použitého oděvního materiálu. Studenti získají praktické dovednosti v oblasti konstrukce a modelování střihů pomocí CAD systémů.
Získané odborné dovednosti.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: Účast na cvičeních. Vypracování dílčích úkolů 1, 2, 3 dle zadání. Splnění zápočtového testu. Zkouška: Písemná + ústní Zápočet v případě omezení přímé výuky: účast na online cvičeních, splnění zápočtového testu (přes E- learning portál TUL). Vypracování úkolů 1, 2, 3 dle zadání. Zkouška v případě omezení přímé výuky: Písemná online formou + ústní prostřednictvím E- learning portálu TUL - video konference.
Doporučená literatura
 • ALDRICH, W. Fabric, form and flat pattern cutting.. Oxford: Blackwell Publishing, 1996. ISBN 13-978-14051.
 • BOND. T. Computer-Aided Pattern Design and Product Development. Oxford:Blackwell Publishing Ltd Editorial Offices, 2003. ISBN 1405102837.
 • kolektiv katedry oděvnictví. KONSTRUKCE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ODĚVŮ Text ke cvičení. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. ISBN 80-7083-783-3.
 • RICHARDSON, K. Designing and Pattern Making for Stretch Fabrics. Oxford: Blackwell, 2008. ISBN 9781563674792.
 • SHIN, K. Patternmaking for Underwear Design. Create Space Independent Publishing Platform, 2015. ISBN 1515098419.
 • VRBA, V. Střihy prádla, konstrukce a stupňování. Praha: SNTL, 1990. ISBN 8003003555.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr