Předmět: Výroba oděvů

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Výroba oděvů
Kód předmětu KOD/ODE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Zelová Katarína, Ing. Ph.D.
  • Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod, význam a vývoj oděvu, funkce oděvu. 2. Oděvní materiály. Požadavky na oděvní materiály ze strany spotřebitele a výrobce. Vlastnosti oděvních materiálů. 3. Oděvní materiály. Rozdělení oděvních materiálů. Speciální materiály. Šicí nitě, jejich rozdělení, vlastnosti a parametry. 4. Konstrukce oděvů. Orientace na lidském těle, členění povrchu lidského těla. Zjišťování tělesných rozměrů. Základy střihové konstrukce, konstrukční síť. 5. Polohování střihových dílů. Konstrukční příprava výroby. CAD systémy v oděvní výrobě, návrhářské a konstrukční systémy. Vizualizace oděvu. 6. Oddělovací proces - přehled. Základní rozdělení nakládacího procesu. Způsoby nakládání. Konvenční a nekonvenční způsoby oddělování. 7. Vyztužování oděvů. Podmínky podlepování, podlepovací vložky, typy podlepování, podlepovací stroje. 8. Spojovací proces. Základní principy tvorby stehů. Druhy stehů a švů popis. Návrh vhodného stehu a švu pro vybrané oděvní výrobky: např. funkční prádlo, spodní prádlo, košile, kalhoty, tričko ... 9. Šicí stroje. Základní části šicího stroje, stehotvorné mechanizmy, druhy šicích strojů. Speciální šicí stroje. Nekonvenční metody spojování. Základní principy svařování jeho výhody a nevýhody, stroje používané pro svařování textilií. 10. Tvarovací proces. Žehlení a tvarování oděvních materiálů. 11. Technologie oděvní výroby. Základní pojmy, montážní členění oděvu, vybrané části a prvky na oděvu, technologie vybraného oděvního výrobku. 12. Technická příprava výroby. Úkoly a cíle technické přípravy výroby, členění technické přípravy výroby, jednotlivé části technické přípravy výroby. 13. Mezioperační doprava. Význam mezioperační dopravy, systémy mezioperační dopravy. 14. Organizace výroby v oddělovacím a spojovacím procesu. Cvičení: 1. Úvod, program cvičení, podmínky práce v laboratořích, podmínky získání zápočtu. 2. Výrobní postup v oděvní výrobě. 3. Charakteristika oděvních materiálů, rozbor plošných materiálů a šicích nití. 4. Měření základních tělesných rozměrů. 5. Konstrukce střihu dámské sukně, vytvoření střihových šablon pro polohování. 6. Polohování střihových šablon. 7. Výpočet výtěžnosti střihové polohy, výpočet technologického a nadtechnologického odpadu. 8. Nakládání materiálů. Z hotovení jednotlivých způsobů nakládaní. 9. Podlepování jednotlivých častí oděvů. 10. Spojovací proces a druhy stehů. Nákres šicí strojní jehly, práce s katalogy, rozpoznání druhu stehu a zařazení do příslušné třídy dle normy. 11. Švy. Rozpoznávání druhu švu a zařazení do příslušné třídy dle normy. 12. Identifikace druhu stehu a švu na oděvním výrobku, schematické zakreslení stehu a švu. 13. Zápočtový test 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Význam a vývoj oděvu, funkce oděvu, základní pojmy z oblasti oděvní výroby a oděvních technologií. Oděvní materiály a jejich vlastnosti. Organizační struktura, technická příprava oděvní výroby. Somatometrie, velikostní soustavy oděvních výrobků. Využití CAD systémů v oděvní výrobě. Technologické stupně výroby oděvů, jejich charakteristika, materiálový tok a jejich transformace. Technologie oddělovacího, spojovacího a dokončovacího procesu oděvní výroby. Tvorba nálože, prostředky k nakládání, oddělování a spojování oděvního materiálu. Teorie tvorby šitého spoje, model šicího stroje a strojní šicí jehly. Parametry a vlastnosti šitých spojů. Tvarovací proces, jeho význam v oděvní výrobě, prostředky používané pro tvarování a žehlení. Organizace výroby.
Základní znalosti a přehled v oblasti oděvní výroby.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: Absolvování všech cvičení. Vypracování všech protokolů. Zápočtový test - úspěšnost min. 60 %. Zkouška: písemná + ústní
Doporučená literatura
  • HAAS, V. Oděvní stroje a zařízení. Praha: SNTL, 2000. ISBN 80-86073-572.
  • HAMŽÍK, P., GALUSEK, D. Oděvní názvosloví. SNTL Praha, 1986.
  • HAVELKA, A., HALASOVÁ, A. Tepelné a vlhkotepelné tvarování v konfekci. TUL,Liberec, 2003. ISBN 80-7083-713-6.
  • MOTEJL, V. Stroje a zařízení v oděvní výrobě. SNTL Praha, 1984.
  • RŮŽIČKOVÁ, D. Oděvní materiály. Skriptum TUL Liberec, 2003.
  • ZOUHAROVÁ, J. Výroba oděvů. I. a II. Díl. skriptum TU Liberec, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile marketing (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing Production and Management (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile and Fashion Design (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní