Předmět: Technologie výroby oděvů

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Technologie výroby oděvů
Kód předmětu KOD/TVO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Zelová Katarína, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Seznámení s technologií oděvní výroby, terminologie oboru. Technická dokumentace (technický nákres, technický popis a soupis operací). 2. Vliv šitého a šicího materiálu na technologický postup zhotovení oděvů. 3. Technologie výroby základních prvků na oděvu. 4. Technologie zhotovení vybraných druhů kapes. 5. Technologie zhotovení vybraných prvků na oděvech pro dolní část těla (pasové límce a rozparky, dolní kraje). 6. Technologie zhotovení vybraných prvků na oděvech pro horní část těla I. (úpravy průkrčníků a průramků). 7. Technologie zhotovení vybraných prvků na oděvech pro horní část těla II. (přední a dolní kraje). 8. Technologie zhotovení podšitých oděvů, druhy montáží. 9. Technologie zhotovení dámských oděvů pro dolní část těla (kalhoty, sukně). 10. Technologie zhotovení dámských oděvů pro horní část těla (halenky, saka). 11. Technologie zhotovení pánských oděvů (pánské společenské kalhoty, vybrané celky pánského saka). 12. Technologie zpracování sportovních oděvů z pletenin a spodního prádla. 13. Technologické vypracování Smart oděvů (požadavky a možnosti). 14. Technologie výroby vybraných výrobků technické konfekce. Cvičení: V rámci cvičení si student prakticky osvojí teoretické poznatky z přednášek, vypracuje dle zadaných protokolů část technické dokumentace včetně zhotovení výrobku.

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Přednáška, Cvičení
 • Příprava na zkoušku - 64 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 64 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 70 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá znalosti z oblasti technologie výroby oděvů. Seznámí se s terminologií oboru, postupem zhotovení vybraných prvků oděvů a celých oděvů v průmyslové výrobě. Jsou vybráni zástupci spodních, vrchních i svrchních oděvů, včetně Smart oděvů z hlediska technologického zpracování. Část přednášek je věnována technické konfekci.
Studenti získají poznatky z oblasti technologie výroby oděvů.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: 100% docházka na cvičení, vypracování zadaných úkolů dle zadání. Zkouška: Písemná a ústní část, obhajoba závěrečné práce V případě zavedení distanční či hybridní výuky bude student informován o změně hromadným emailem prostřednictvím IS/stag. V případě distanční či hybridní výuky je požadována aktivní účast na online konzultacích a vypracování protokolů dle zadání. V případě distanční či hybridní výuky bude způsob zkoušení přizpůsoben aktuálním podmínkám.
Doporučená literatura
 • Textiles for Sportswear. -; Woodhead Publishing, 2015. ISBN 9781782422297.
 • EBERLE, Hannelore. Clothing technology: from fibre to fashion. 6th English ed.. Stockport: Verlag Europa-Lehrmittel, 2014. ISBN 978-3-8085-6226-0.
 • Hamžík Pavol, Galusek Dušan. Oděvní názvosloví. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1986. ISBN 04-827-86.
 • KERSHAW, Gareth. Patternmaking for menswear. London: Laurence King Publishing, 2013. ISBN 978-1-78067-016-4.
 • KIM, Myoungok and KIM, Injoo. Patternmaking for menswear: classic to contemporary. New York: Fairchild Books, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2014. ISBN 978-1-60901-944-0.
 • Musilová, B. - Halasová, A. Technologie výroby vybraných druhů oděvů. TUL, 2002. ISBN 80-7083-664-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr