Předmět: Výroba oděvů

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Výroba oděvů
Kód předmětu KOD/VOD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Mazari Adnan Ahmed, Ing. Ph.D.
 • Zelová Katarína, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod, význam a vývoj oděvu, funkce oděvu. 2. Oděvní materiály. Požadavky na oděvní materiály ze strany spotřebitele a výrobce. Vlastnosti oděvních materiálů, 3. Oděvní materiály. Rozdělení oděvních materiálů. Výtvarné pojetí oděvního výrobku. Šicí nitě, jejich rozdělení, vlastnosti a parametry. 4. Technická příprava výroby. Úkoly a cíle technické přípravy výroby, členění technické přípravy výroby, jednotlivé části technické přípravy výroby. 5. Konstrukce oděvů. Orientace na lidském těle, členění povrchu lidského těla. Zjišťování tělesných rozměrů, velikostní sortimenty. Základy střihové konstrukce, konstrukční síť. 6. Polohování střihových dílů. Konstrukční příprava výroby. CAD systémy v oděvní výrobě, návrhářské a konstrukční systémy. Vizualizace oděvu. 7. Oddělovací proces - přehled. Základní rozdělení nakládacího procesu. Způsoby nakládání. Konvenční a nekonvenční způsoby oddělování. 8. Vyztužování oděvů. Podmínky podlepování, podlepovací vložky, typy podlepování, podlepovací stroje. 9. Spojovací proces, základní způsoby spojování, principy tvorby stehů. Druhy stehů a švů popis. Návrh vhodného stehu a švu pro vybrané oděvní výrobky: např. funkční prádlo, spodní prádlo, košile, kalhoty, tričko ... 10. Šicí stroje. Základní části šicího stroje, stehotvorné mechanizmy, druhy šicích strojů. Speciální šicí stroje. Nekonvenční metody spojování. Základní principy svařování jeho výhody a nevýhody, stroje používané pro svařování textilií. 11. Tvarovací proces, technologie žehlení a tvarování s ohledem na použitý materiál, požadavky na oděvní výrobek. 12. Technologie oděvní výroby. Základní pojmy, montážní členění oděvu, vybrané části a prvky na oděvu, technologie vybraného oděvního výrobku. 13. Mezioperační doprava. Význam mezioperační dopravy, systémy mezioperační dopravy. 14. Organizace výroby v oddělovacím a spojovacím procesu. Cvičení: 1. Úvod, program cvičení, podmínky práce v laboratořích, podmínky získání zápočtu. 2. Výrobní postup v oděvní výrobě. 3. Charakteristika oděvních materiálů, rozbor oděvních materiálů a šicích nití. 4. Měření základních tělesných rozměrů, určení velikosti oděvu dle různých velikostních sortimentů. 5. Základní konstrukce střihu dámské sukně na vlastní tělesné rozměry, vytvoření střihových šablon pro polohování. 6. Polohování střihových šablon, vytvoření polohy pro zakázkovou a hromadnou výrobu, vícepolohy. 7. Výpočet výtěžnosti střihové polohy, výpočet technologického a nadtechnologického odpadu. 8. Nakládání materiálů. Z hotovení jednotlivých způsobů nakládaní. 9. Podlepování jednotlivých častí oděvů. 10. Spojovací proces a druhy stehů. Nákres šicí strojní jehly, rozpoznání druhu stehu a zařazení do příslušné třídy dle normy, schematické zakreslení stehu dle normy. 11. Švy. Rozpoznávání druhu švu a zařazení do příslušné třídy dle normy, schematické zakreslení švu dle normy. 12. Identifikace druhu stehu a švu na oděvním výrobku. 13. Zápočtový test 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení, E-learning
 • Příprava na zkoušku - 46 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
V předmětu Výroba oděvů se studenti seznámí se základy celého výrobního procesu oděvů, které patří mezi základní znalosti potřebné pro praxi v tomto oboru. Úkolem je, aby studenti získali potřebné základní znalosti od vlastností oděvních materiálů až po zhotovení oděvního výrobku. Studenti budou schopni porozumět významu a funkci oděvního materiálu v konfekčním zpracování, organizační struktuře, předvýrobní a výrobní fáze výroby. Seznámí se základy somatometrie, velikostního sortimentu, konstrukční přípravou výroby a s využitím CAD systémů v oděvní výrobě. Studenti získají ucelený přehled o průmyslové výrobě oděvů a organizaci výrobního procesu.
Základní znalosti a přehled v oblasti oděvní výroby.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Podmínky získání zápočtu: v případě přímé kontaktní výuky: docházka na cvičení, vypracování pracovních sešitů, zápočtový test (60% úspěšnost) v případě distanční výuky: účast na on-line výuce, vypracování pracovních sešitů (platí, jen pokud bude omezena výuka) Zkouška: v případě přímé kontaktní výuky: písemná část zkoušky v případě distanční výuky: písemná část zkoušky (platí, jen pokud bude omezena výuka) O změnách budete včas informování přes hromadný email a na elearningu.
Doporučená literatura
 • CARR, H., LATHAN, B. Carr and Latham's technology of clothing manifacture. Oxford: Blackwell, 2008. ISBN 978-1-4051-6198-5.
 • EBERLE,H. Clothing technology. Europa Lehrmittel Verlag, 2008. ISBN 13: 978- 38085622.
 • HAAS, V. Oděvní stroje a zařízení. Praha: SNTL, 2000. ISBN 80-86073-572.
 • Hamžík, P., Galusek, D. Oděvní názvosloví. SNTL Praha, 1986.
 • Havelka, A., Halasová, A. Tepelné a vlhkotepelné tvarování v konfekci. TUL, 2003.
 • MOTEJL, V. Stroje a zařízení v oděvní výrobě. 1. čes. vyd. Praha: SNTL, 1984.
 • Růžičková, D. Oděvní materiály. skriptum TUL, 2003.
 • ZOUHAROVÁ, J. Výroba oděvů I. díl. skriptum TU Liberec, 2004. ISBN 80-7083-781-0.
 • ZOUHAROVÁ, J. Výroba oděvů II. díl. skriptum TU Liberec, 2004. ISBN 80-7083-782-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr