Předmět: Textile Technology

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Textile Technology
Kód předmětu KTT/AJT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Mazari Adnan Ahmed, Ing. Ph.D.
 • Šašková Jana, Ing. Ph.D.
 • Venkataraman Mohanapriya, M.Tech., M.F.Tech., Ph.D.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Yalcinkaya Fatma, doc. MSc. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. - 2. Textile fibers and testing: Classification of textile fibers. Gross and fine structure of natural and chemical fibers. Properties and uses of natural and man-made fibers. Basic testing of fiber properties. 3. - 4. Yarn manufacture and yarn structure and properties: Principles of opening, cleaning and mixing/blending of fibrous materials; Working principle of modern opening and cleaning lines; The technology of carding; Drafting operation, arrangements in drafting systems; Principles of cotton combing; Roving production; Principle of ring spinning and rotor spinning. Relation between the most important yarn properties and yarn structure. 5. - 6. Woven fabric manufacture and woven fabric structure: definition of woven fabric parameters, description of technological process of weaving technology, selection of steps in preparation of material for weaving; description of weaving machines, selection of mechanism of weaving machines: shedding mechanism (dobby and jacquard); mechanics of weft insertion (shuttle and shut-less); construction and patterning of woven fabric. 7. - 8. Knitted fabric manufacture and knitted fabric structure: Basic principles of knitting; Basic weft and warp knitted constructions; Relation between knitting machines and yarn quality, Features and Productivity of different types of machines; Geometry of loops; Control of loop length, fabric weight and dimensions; Structure property relations of knitted fabrics. 9. - 10. Dyeing and finishing: Preparatory Processes: Chemistry and practice of preparatory processes for cotton, wool and silk. Mercerization of cotton. Preparatory processes for chemical fibers; Dyeing. Batchwise and continuous dyeing machines. Evaluation of fastness properties Finishing: Mechanical finishing of cotton. 11. - 12. Nonwoven fabric production and structure of nonwoven fabric: Overview of nonwovens: Definition, Structure, and Creation, Staple-fiber based processes: fiber preparation and web formation, Web bonding processes: Mechanical Thermal, and Chemical, Polymer-extrusion based technologies: Spunbond and Melt-blown, Finishing processes: Mechanical and chemical 13. - 14. Clothing and ready-made garment: brief introduction to clothing, clothing measurements, clothing sizes, pattern makings, sampling, cutting, induction, stitching machines, stitching, trimming, finishing, packing. Laboratory workshops: The exercises are based on the lecture as presentation of process in technological laboratories FT TUL.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět umožní studentům všech specializací získat základní představy o technologických procesech v textilní oblasti. To je nezbytné pro porozumění materiálům, procesům a výrobkům specifickým v oblasti jejich specializace. Předmět je vyučován v anglickém jazyce, anglická terminologie pomůže studentům ve čtení a sledování zahraniční literatury v průběhu zpracování bakalářské / diplomové práce.
Po absolvování předmětu bude mít student základní představu o technologických procesech v textilním průmyslu. Studenti budou schopni studovat anglickou literaturu v oblasti jejich specializace, potřebnou pro vypracování bakalářské/diplomové práce. Tento kurz připraví studenty na pokročilé kurzy v textilním oboru.
Předpoklady
Předpokládá se, že student ovládá základy angličtiny. Student by měl být schopen pochopit základní principy a mechanismy textilních procesů, atd.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Přímá výuka: Zápočet: Aktivní účast na cvičeních i přednáškách Zkouška: Ústní Nepřímá výuka: Zápočet: aktivní účast během on-line výuky, splnění všech úkolů zadaných vyučujícími Zkouška: On-line test
Doporučená literatura
 • Pattern Cutting for Clothing Using CAD. Woodhead Publishing Limited, Oxford, 2012. ISBN 9780857092311.
 • Soubor přednášek v angličtině na https://elearning.tul.cz/.
 • AU, Kin-Fan. Advances in Knitting Technology. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2011. ISBN 9781845693725.
 • FUNG, W., HARDCASTLE, M. Textiles in automotive engineering. Lancaster: Technomic Publishing, 2001. ISBN 1- 58716-080-3.
 • GUPTA, Sadhir a Ankur GUPTA. Complete technology of nonwovens: fabrics, carry bags, composites, geotextiles, medical textiles, fibres, felts, apparels, spulance and absorbent nonwoven. Delhi: Engineers India Research Institute, 2013. ISBN 9789380772318.
 • JIRSÁK, O., WADSWORTH, L.C. Nonwoven Textiles. Carolina Academic Press, Durham, NC, 1999.
 • LAWRENCE C, A. Fundamentals of spun yarn technology.. Boca Raton: CRC Press LLC, 2003. ISBN 1-56676-821.
 • MATHER, Robert R. a Roger H. WARDMAN. The chemistry of textile fibres. 2nd edition. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2015. ISBN 978-1-78262-023-5.
 • ORMEROD, Allan a Walter SONDHELM. Weaving: technology and operations.. Manchester: Textile Institute, 1998. ISBN 1-870812-76-X.
 • SABIT A. Handbook of Weaving. Boca Raton: CRC Press, 2001. ISBN 978 1 58716 013 4.
 • SCHINDLER, W. D. a Peter J. HAUSER. Chemical finishing of textiles.. Cambridge: Woodhead, 2004. ISBN 0-8493- 2825-X.
 • SPENCER, D. Knitting Technology. Woodhead Publishing Limited, Oxford, 2001. ISBN 1 85573 333 1.
 • SREENIVASA MURTHY, H. V. Introduction to textile fibres. Revised edition.. New Delhi, India: Woodhead Publishing, 2016. ISBN 9789385059575.
 • TAO, X. Smart fibres, fabrics and clothing. Boca Raton: CRC Press, 2001. ISBN 978-1-85573-546-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr