Předmět: Experimentální analýza struktur

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Experimentální analýza struktur
Kód předmětu KTT/EXA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Speciální metodiky analýzy textilních struktur - souhrn interních norem. 2. Obraz, základní typy, získání obrazu, zpracování obrazu. 3. Systém obrazové analýzy NIS Elements - základní funkce a možnosti systému. 4. Tvorba mikroskopických preparátů, řezy, podélné pohledy. 5. Vlákna - určení geometrických parametrů pomocí obrazové analýzy. 6. - 7. Staplová příze a multifil - povrchová struktura a geometrické parametry pomocí obrazové analýzy, ověření modelů (mechanické vlastnosti). 8. Staplová příze a multifil - vnitřní struktura pomocí obrazové analýzy. 9. Směsové příze - směsový podíl a distribuce vláken (vliv na vlastnosti). 10. Směsové příze - mechanické vlastnosti - teorie lineárního mísení. 11. Dvojmo skaná příze - povrchová struktura, geometrické parametry a vnitřní struktura pomocí obrazové analýzy. 12. Tkanina - povrchová struktura a geometrické parametry pomocí obrazové analýzy. 13. Tkanina - vnitřní struktura pomocí obrazové analýzy, deformace příze ve vazném bodě. 14. Pletenina - povrchová struktura, geometrické parametry a vnitřní struktura pomocí obrazové analýzy. Cvičení: 1. - 2. Vlákna - geometrie (podélný pohled a řez). 3. - 4. Staplová příze, multifil - povrchová struktura (identifikace), průměr, chlupatost, úhel sklonu povrchových vláken. 5. - 6. Staplová příze - vnitřní struktura - zaplnění (metoda Secant, přímá metoda). 7. Směsová příze - vnitřní struktura - zaplnění, radiální hmotnostní podíl. 8. Směsová příze - mechanické vlastnosti - teorie lineárního mísení. 9. - 10. Skaná příze - povrchová struktura, vnitřní struktura. 11. Tkanina - povrchová struktura, geometrie. 12. Tkanina - vnitřní struktura. 13. Pletenina - povrchová struktura, geometrie. 14. Zápočet - identifikace předložené textilie pomocí získaných znalostí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka, Laboratorní praktika
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 36 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na základní předmět Základy textilní struktury (STR). V rámci předmětu se studenti seznámí s analýzou textilií z hlediska struktury a okrajově i mechanických vlastností. Analýza je zaměřena na získání ucelených informací o strukturních parametrech vlákenných útvarů především s využitím obrazové analýzy. Student je seznámen se základní terminologií analýzy obrazu, přípravou preparátů, řezů vlákennými útvary a dále se zpracováním obrazů textilií. S pomocí vyučovaných metod hodnocení jsou ukázány možnosti ověřování modelů, a také stanovení materiálových a technologických parametrů.
Student získá znalosti o měření základních parametrů všech vlákenných struktur s použitím analýzy obrazu.
Předpoklady
Základní znalosti z předmětů Textilní technologie I a Základy textilních struktur.
KTT/STR

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

Přímá výuka: Zápočet: 100%-ní účast na cvičeních, odevzdání všech správně vypracovaných protokolů, úspěšná identifikace předložené textilie. Zkouška: písemná a ústní. Nepřímá výuka: Zápočet: odevzdání všech správně vypracovaných protokolů. Zkouška: písemná a ústní on-line.
Doporučená literatura
 • Laboratory Imaging: manuál NIS-Elements, verze 3.10. 2010.
 • Návody na cvičení. Dostupné na https://elearning.tul.cz/..
 • Soubor českých přednášek na https://elearning.tul.cz/.
 • HÄDER, Donat-Peter, ed. Image analysis: methods and applications. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2001. ISBN 0-8493-0239-0.
 • Kolektiv autorů. Interní normy. Výzkumné centrum Textil. Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, 2004.
 • Neckář, B. Příze - tvorba, struktura, vlastnosti. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00213-3.
 • Russ, J.C., Russ, Ch. Introduction to image processing and analysis. USA: CRC Press, 2008. ISBN 978-0-8493-7073-1.
 • Serra, J. Image Analysis and Mathematical Morphology. Academic Press, London, 1983. ISBN 978-0126372403.
 • Šonka, M., Hlaváč, V., Boyle, R.:. Image processing, analysis, and machine vision. 3rd ed.. Toronto: Thomson Learning, 2008. ISBN 978-0-495-08252-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr