Předmět: Teorie přádelnických procesů

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Teorie přádelnických procesů
Kód předmětu KTT/TPR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Ursíny Petr, prof. Ing. DrSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Formy modelování přádelnických procesů, systémů a vlákenných produktů. 2. Teoretické prostředky pro dynamické a pravděpodobnostní modelování. 3. Transformace hmotové nestejnoměrnosti v technologii předení. 4. Dynamický model systému víčkového mykacího stroje. 5. Dynamický model systému průtahového ústrojí. 6. Rotorový dopřádací systém jako systém dynamický. 7. Teorie transformace hmotové nestejnoměrnosti u rotorového dopřádacího systému. 8. Dynamický model systému cyklického družení v rotoru. 9. Pravděpodobnostní model systému válcového mykacího stroje. 10. Pravděpodobnostní model systému víčkového mykacího stroje. 11. Pravděpodobnostní model působení vyčesávacího válce u rotorového dopřádacího systému. 12. Pravděpodobnostní model vlákenného toku v dopravním kanálu rotorového dopřádacího systému. 13. Pravděpodobnostní model přetrhovosti příze při rotorovém dopřádání. 14. Mechanicko-fyzikální model mechanického působení v tělesech textilních návinů (přízové náviny). Cvičení: 1. Úvod - přehled problematiky. 2. - 5. Semestrální práce č. 1: Parametry průtahového ústrojí a jejich vliv na změnu hmotové nestejnoměrnosti - aplikace transformačních zákonitostí vyplývajících z dynamického modelu systému průtahového ústrojí prstencového dopřádacího stroje. 6. - 9. Semestrální práce č. 2: Vliv vysokoobrátkového rotorového dopřádacího stroje na kvalitu výsledné příze - aplikace dynamického modelu systému sjednocovacího ústrojí a systému cyklického družení pro technologické podmínky vysokoobrátkového rotorového dopřádání, určení vlivu na hmotovou nestejnoměrnost výsledné příze. 10. - 13. Semestrální práce č. 3: Poruchy procesu tvorby příze na rotorovém dopřádacím stroji - aplikace pravděpodobnostního modelu přetrhovosti na proces tvorby příze při špičkové výrobnosti spřádací jednotky. 14. Závěr, celkové vyhodnocení, zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Projektová výuka
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a významem modelů přádelnických procesů, systémů a vlákenných produktů. V rámci předmětu jsou realizovány aplikace těchto modelů: dynamický model - transformace hmotové nestejnoměrnosti spřádacími systémy, pravděpodobnostní model - transport a poloha vláken ve složitých přádelnických systémech, poruchy procesu, mechanicko-fyzikální model - působení technologického ústrojí na vlákenný materiál, mechanické účinky v tělesech návinu.
Student se orientuje v problematice teorie a modelování přádelnických procesů.
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti přádelnictví, znalost předmětů Matematika 1,2

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Přímá forma výuky: aktivní účast na cvičeních, zpracování zadaných úkolů v rámci jednotlivých technologických celků. Nepřímá forma výuky: účast na nepřímé (distanční) formě výuky, zpracování zadaných úkolů na příslušná témata v rámci distanční výuky. Odevzdání vypracovaných úkolů do 27. 5. 2022 Zkouška: Ústní
Doporučená literatura
 • Klein, W. New spinning system. Textile Institute, Volume 5. Textile Institute, 1993. ISBN 1 870812557.
 • Klein, W. Ring spinning. Textile Institute, Volume 4. Textile Institute, 1987. ISBN 0 900739 94 0.
 • Klein, W. The technology of short staple spinning. Textile Institute, Volume 1. Textile Institute, 1987. ISBN 0 900739 91 6.
 • LAWRENCE, C. A. Fundamentals of spun yarn technology. Boca Raton: CRC Press LLC, 2003. ISBN 1-56676-821-7.
 • URSÍNY, P. Předení I. 2.vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7272-077-9.
 • URSÍNY, P.:. Předení II. Skriptum, TU Liberec. Liberec, 2009.
 • URSÍNY, P.:. Simulation of the processing of fibrous products in the OE- rotor spinning systém. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 18 (2010), 3 (80), p. 43-46..
 • Ursíny, P. System Modelling on the New Spinning Technologies. Vlákna a textil (Fibres and Textiles), 11,.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní