Course: Art Projects - I.

» List of faculties » FUA » KUM
Course title Art Projects - I.
Course code KUM/VPN1
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Novák Aleš, Ing. arch. MgA.
 • Kirchner Blanka, MgA.
 • Stolín Jan, doc. MgA.
Course content
The subject is a free, mandatorily optional continuation of the Studio of Visual Arts with a focus on new technologies.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments), Observation, Demonstration, Project teaching, Laboratory work
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for credit - 10 hours per semester
Learning outcomes
This compulsory subject is an open continuation of Art Studio, oriented towards new technologies.
Student gains practical experiences with preparation and realization of art projects in connection to VA 1-9
Prerequisites
Unspecified

Assessment methods and criteria
Combined examination, Oral exam, Student's performance analysis, Presentation of artistic and creative activities, Interview, Systematické pozorování studenta

The student is required to create a term work in the studio and to defend it successfully. 1. Analysis of the assigned topic 2. The student's own concept 3. The work of visual art
Recommended literature
 • Gombrich, E.H. Příběh umění. Praha Mladá fronta Argo, 1998. ISBN 80-204-0685-9.
 • Hlaváček, J. Výpovědi umění. Severočeské nakladatelství, 1991.
 • Kandinsky, W. O duchovnosti v umění. Triáda, 1998.
 • Knížák, M. Jeden z možných postojů jak být s uměním. Votobia Praha, 1997.
 • Lamač, M. Myšlenky moderních malířů. Praha, 1989.
 • Malevič, K. Suprematické zrcadlo. Texty k bezpředmětnosti. Brody, 1997.
 • Pešánek, Z. Kinetismus. Nakladatelství české grafické unie, 1941.
 • Rezek, P. K teorii plastičnosti. 2004.
 • Rezek, P. Tělo věc a skutečnost v současném umění. Praha, 1982.
 • Sol LeWitt. Minimal-Eart-Koncept Art, Větyo konceptuálním umění. Jazzová sekce.
 • Volavková-Skořepová, Z. Myšlenky moderních sochařů. 1971.
 • Zhoř, I. Proměny soudobého výtvarného umění. SPN Praha, 1992.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester