Course: Art Projects - II.

» List of faculties » FUA » KUM
Course title Art Projects - II.
Course code KUM/VPN2
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Novák Aleš, Ing. arch. MgA.
 • Kirchner Blanka, MgA.
 • Stolín Jan, doc. MgA.
Course content
The subject is a free, mandatorily optional continuation of the Studio of Visual Arts with a focus on new technologies.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments), Observation, Demonstration, Project teaching, Laboratory work
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for credit - 10 hours per semester
Learning outcomes
Student's own original work, applying technical know-how from their prior studies.
Student gains practical experiences with preparation and realization of art projects in connection to VA 1-9
Prerequisites
Unspecified

Assessment methods and criteria
Combined examination, Oral exam, Student's performance analysis, Presentation of artistic and creative activities, Interview, Systematické pozorování studenta

The student is required to create a term work in the studio and to defend it successfully. 1. Analysis of the assigned topic 2. The student's own concept 3. The work of visual art
Recommended literature
 • Gombrich, E.H. Příběh umění. Praha Mladá fronta Argo, 1998. ISBN 80-204-0685-9.
 • Hlaváček, J. Výpovědi umění. Severočeské nakladatelství, 1991.
 • Kandinsky, W. O duchovnosti v umění. Triáda, 1998.
 • Lamač, M. Myšlenky moderních malířů. Praha, 1989.
 • Malevič, K. Suprematické zrcadlo. Texty k bezpředmětnosti. Brody, 1997.
 • Pešánek, Z. Kinetismus. Nakladatelství české grafické unie, 1941.
 • Rezek, P. K teorii plastičnosti. 2004.
 • Rezek, P. Tělo věc a skutečnost v současném umění. Praha, 1982.
 • Sol LeWitt. Minimal-Eart-Koncept Art, Větyo konceptuálním umění. Jazzová sekce.
 • Volavková-Skořepová, Z. Myšlenky moderních sochařů. 1971.
 • Zhoř, I. Proměny soudobého výtvarného umění. SPN Praha, 1992.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester