Fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Studijní program Mechatronika (B0714A270001)
Studijní obor / Specializace Mechatronika (B0714A270001ME/80 - 2019)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent v bakalářském oboru Mechatronika získá ucelené a vzájemně provázané vědomosti v základních technických disciplínách, zejména v mechanice, elektronice, automatickém řízení a informatice. Má teoretické znalosti z matematiky a dalších technických věd, umí analyzovat a řešit problémy s využitím měřicí techniky, procesorové techniky a softwarových nástrojů. Díky těsnému kontaktu s aplikační sférou a absolvování praktické stáže je student připraven řešit i technické problémy pro potřeby průmyslové praxe.
Specifické požadavky pro přijetí nespecifikováno
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy nespecifikováno
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady nespecifikováno
Garant oboru / specializace Černohorský Josef, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KCJ/OA1*M Odborná angličtina 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní MTI/UDI Úvod do inženýrství Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní MTI/PRG1 Programování 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KMD/MP1*M Matematika 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KMD/MC1-M Cvičení z matematiky 1 Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní MTI/ELT Elektrotechnika Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KMD/MP2-M Matematika 2 Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KST/TDK Technická dokumentace Čeština 5  
A Povinný 1 Letní MTI/PRA Programovatelné automaty Čeština 5  
A Povinný 1 Letní MTI/PRG2 Programování 2 Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KMD/MC2-M Cvičení z matematiky 2 Čeština 4  
A Povinný 1 Letní MTI/MNV Měření neelektrických veličin Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KCJ/OA2*M Odborná angličtina 2 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KMD/MA3-M Matematika 3 Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KFL/SOK Sociální komunikace Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní MTI/ELE Elektronika Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní MTI/TLT Teoretická elektrotechnika Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní NTI/TME Technická mechanika Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní ITE/SGI Signály a informace Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní MTI/ZAR Základy automatického řízení Čeština 5  
A Povinný 2 Letní NTI/PST Počítačové sítě Čeština 5  
A Povinný 2 Letní MTI/EPA Elektrické pohony a aktuátory Čeština 4  
A Povinný 2 Letní MTI/EPRO Elektroprojektování Čeština 4  
A Povinný 2 Letní MTI/TPR Technické a programové prostředky řízení Čeština 6  
A Povinný 2 Letní MTI/MEV Měření elektrických veličin Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KST/CAS Části strojů Čeština 6  
A Povinný 3 Zimní ITE/POB Programovatelné obvody Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní ITE/BS Bakalářský seminář Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní MTI/OPR Odborná praxe Čeština 8  
A Povinný 3 Zimní MTI/ZRO Základy robotiky Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní ITE/EZA Elektronická zařízení Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní ITE/UZO Úvod do zpracování obrazů Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní MTI/BP-1 Bakalářská práce Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní NTI/BP-1 Bakalářská práce Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní ITE/BP-1 Bakalářská práce Čeština 3  
A Povinný 3 Letní MTI/MSM Modelování a simulace mechatronických systémů Čeština 5  
A Povinný 3 Letní MTI/ELA Elektromobilita a autoelektronika Čeština 5  
A Povinný 3 Letní MTI/VST Vestavné systémy Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/PRE Projektové řízení a ekonomie Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/SIN Softwarové inženýrství Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/BP-2 Bakalářská práce Čeština 10  
B Povinně volitelný 3 Letní ITE/BP-2 Bakalářská práce Čeština 10  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/FBS Funkční bezpečnost v technické praxi Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/BP-2 Bakalářská práce Čeština 10