Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Studijní program Informační technologie (B0613A140005)
Studijní obor / Specializace Inteligentní systémy (B0613A140005IS/82 - 2019)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Akademický bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na přípravu absolventů, kteří se mohou uplatnit přímo v praxi jako programátoři, správci operačních, informačních a logistických systémů nebo počítačových sítí. Případně mohou pokračovat ve studiu některého z avazujících magisterských oborů, zejména oboru Informační technologie, který je také akreditován na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technické univerzity v Liberci.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy unspecified
Profil programu unspecified
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady unspecified
Garant oboru / specializace Chaloupka Josef, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní ITE/MTLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní KAP/ULA Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMD/MA1-M Matematika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní MTI/UDI Úvod do inženýrství Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní MTI/ALG1 Algoritmizace a programování 1 Čeština 7  
A Povinný 1 Zimní NTI/SH Úvod do Shellu Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní MTI/SEM1 Seminář z matematiky 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní ITE/EDK Elektronická dokumentace Čeština 2  
A Povinný 1 Letní NTI/SEM2 Seminář z matematiky 2 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní MTI/ALG2 Algoritmizace a programování 2 Čeština 7  
A Povinný 1 Letní NTI/PST Počítačové sítě Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KMD/MA2-M Matematika 2 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KCJ/OA1*M Odborná angličtina 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní ITE/CITE Číslicová technika Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní NTI/ALD Algoritmizace a datové struktury Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní MTI/CIP Číslicové počítače Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní MTI/PRJC Programování v jazyce C/C++ Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KCJ/OA2*M Odborná angličtina 2 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní MTI/DBS Databázové systémy Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní NTI/OPS Operační systémy Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní ITE/SGI Signály a informace Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní MTI/STIN Softwarové inženýrství Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní ITE/DPB Databáze pro big data Čeština 4  
A Povinný 2 Letní NTI/USA Úvod do statistické analýzy Čeština 4  
A Povinný 2 Letní ITE/USU Strojového učení Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní NTI/TGHE Teorie grafů a her Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní NTI/PJPA Programovací jazyk Python Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/PRJ Projekt Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/PRJ Projekt Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/PRJ Projekt Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní ITE/TPB Technologie pro big data Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní ITE/MSD Modelování signálů a dat Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní ITE/ANS Aplikace neuronových sítí Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní ITE/BP1 Bakalářská práce Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní ITE/MVD Metody vytěžování dat Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní ITE/MT Multimediální technologie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní ITE/UZO Úvod do zpracování obrazů Čeština 4  
A Povinný 3 Letní ITE/BP2 Bakalářská práce Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní ITE/BS Bakalářský seminář Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní ITE/CTC Cloudové technologie Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/BTS Programování mobilních zařízení Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/VST Vestavné systémy Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/APMO Aplikace počítačových modelů Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní ITE/PO Programovatelné obvody Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/SDIS Simulace diskrétních systémů Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/PDO Psaní dokumentace Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/UEMG Úvod do podnikové ekonomiky a managementu Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - NTI/OR Odborná rozprava  (*) Čeština Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - MTI/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - ITE/OR Odborná rozprava  (*) Čeština Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům