Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Tělesná výchova a sport (B7401)
Studijní obor / Specializace Rekreologie (7401R003/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Cílem studia oboru Rekreologie je připravit absolventy pro organizační, pedagogickou a řídící činnost u volnočasových neziskových organizací v oblasti tělesné výchovy a sportu a u podnikatelských subjektů v oblasti pohybové rekreace a sportu. Absolventi studia se mohou uplatnit i v mediální oblasti a v institucích státní správy a samosprávy.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici zdravého životního stylu populace. Současně absolvent ovládá základní ekonomické principy, právní normy, management a marketing ve vztahu k pohybové rekreaci, je připraven pro práci při získávání finančních zdrojů k realizaci sportovně-tělocvičných aktivit. Absolvent je připraven pro navazující magisterské studium v oborech Rekreologie, Management tělesné výchovy a sportu nebo studium ekonomického charakteru (Podniková ekonomika).
Garant oboru / specializace Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.

Složení segmentů (bloky a jejich předměty):

Zkratka
20-REK
Název segmentu
Rekreologie
Název bloku
Odborná rozprava
Statut
Povinný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
1
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KTV/ORR Odborná rozprava - Rekreologie 0 Szv 0+0+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Název bloku
Povinné předměty
Statut
Povinný
Min. kreditů
126
Max. kreditů
-
Min. předmětů
49
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KCH/ANA1 Anatomie člověka 1 2 Zp 1+1+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZKIN Základy kinantropologie 3 Zk+ 2+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SHR1 Sportovní hry 1 2 Zp 0+2+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/REK1 Rekreologie 1 2 Zp 1+1+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HITK Historie tělesné kultury 3 Zk+ 1+1+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FAE Filosofie a etika 2 Zk+ 2+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/GYMN1 Gymnastika 1 2 Zp 0+2+0 1 Zimní  
KAP/ZED Zpracování elektronických dokumentů 2 Zp 0+2+0 1 Zimní  
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 2 Zp 0+2+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/REK2 Rekreologie 2 3 Zk 1+1+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KOP Kondiční programy 2 Zp 0+2+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MVS Multimédia ve sportu 2 Zp 0+2+0 1 Letní  
KTV/GYMN2 Gymnastika 2 2 Zp 0+2+0 1 Letní  
KCH/ANA2 Anatomie člověka 2 3 Zk+ 1+1+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZBIE Základy biomechaniky 2 Zp 1+1+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KPLP1 Kurz pobytu v letní přírodě 1 2 Zp 0D+7D+0 1 Letní  
KTV/DPR Didaktika pohybové rekreace 3 Zp 2+1+0 2 Zimní  
KTV/ZACR Základy cestovního ruchu 2 Zp 0+2+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KPZP Kurz pobytu v zimní přírodě 2 Zp 0D+7D+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLN1 Plavání 1 2 Zp 0+1+0 2 Zimní  
KPP/PSOER Sociální psychologie a psych.osobnosti 4 Zk+ 1+1+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ATLE1 Atletika 1 2 Zp 0+2+0 2 Zimní  
KTV/FYZ Fyziologie člověka 2 Zk+ 1+1+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SHR2 Sportovní hry 2 2 Zp 0+2+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TAN1 Tance 1 2 Zp 0+2+0 2 Zimní  
KPP/PRORE Prožitková pedagogika 3 Klz 2+0+0 2 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ANTB Antropomotorika 4 Zk+ 2+1+0 2 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SOC*R Úvod do sociologie 3 Zk+ 2+0+0 2 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MRM Marketing 5 Zk+ 2+2+0 2 Letní  
KTV/ATLE2 Atletika 2 2 Zp 0+2+0 2 Letní  
KTV/MAN1 Management 1 pro REK 4 Zk+ 2+1+0 2 Letní  
KTV/PLN2 Plavání 2 2 Zp 0+1+0 2 Letní  
KTV/HRVC Hry volného času 2 Zp 0+2+0 2 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TRVP Teorie rekreace a výchovy v přírodě 3 Zk 1+1+0 3 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KOA Kurz outdoorových aktivit 2 Zp 0+6D+0 3 Zimní  
KTV/MAN2 Management 2 pro REK 5 Zk+ 2+2+0 3 Zimní  
KTV/PASR1 Právní aspekty sportu a rekreace 1 3 Zp 1+1+0 3 Zimní  
KTV/PPO První pomoc 2 Zp 0+1+0 3 Zimní  
KTV/ZDTV Zdravotní TV 2 Zp 1+1+0 3 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PPA Psychologie pohybových aktivit 2 Zp 0+2+0 3 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/OPR Odborná praxe 6 Zp 0+14D+0 3 Zimní  
KTV/APG Animační programy 2 Zp 0+2+0 3 Zimní  
KTV/MEVE Metodologie výzkumu 2 Zp 1+1+0 3 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SOK Sociální komunikace 2 Zp 2+0+0 3 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/VYZ Výživa člověka 2 Zp 1+1+0 3 Letní  
KPP/FUNE Fundraising neziskových organizací 2 Zp 0+2+0 3 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPTE Teorie a didaktika sportovního tréninku 3 Zk+ 1+2+0 3 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PASR2 Právní aspekty sportu a rekreace 2 3 Zk+ 1+1+0 3 Letní  
Název bloku
Cizí jazyk
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
5
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KAJ/AJ1ZS Anglický jazyk - vyšší úroveň 2 Zp 0+2+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ1ZS Německý jazyk - vyšší úroveň 2 Zp 0+2+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ1LS Německý jazyk - vyšší úroveň 3 Zk+ 0+2+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ1LS Anglický jazyk - vyšší úroveň 3 Zk+ 0+2+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Název bloku
Povinně volitelné předměty
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
26
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KTV/RSE1 Raketové sporty 1 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HOR Sportovní lezení 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/JOG Jóga 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/RSE2 Raketové sporty 2 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VOL Volejbal 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/BRU Didaktika bruslení 2 Zp 0+5D+0 - Zimní  
KTV/KPO Kondiční posilování 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSA Kurz skialpinismu 2 Zp 0+5D+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SOFT Softbal 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSB Kurz snowboardingu 2 Zp 0+5D+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MAS Sportovní masáž 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPF2 Moderní pohybové formy 2 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/BAS Basketbal 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VOK Vodácký kurz 2 Zp 0+5D+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TAN2 Tance 2 2 Zp 0+2+0 - Letní  
KTV/KCT Kurz cykloturistiky 2 Zp 0+5D+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KVS Kurz vodních sportů 2 Zp 0+5D+0 - Letní  
KTV/REGE Regenerace ve sportu 2 Zp 1+1+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VHT Kurz vysokohorské turistiky 2 Zp 0+7D+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Název bloku
Volitelné předměty - pouze pro obor Rekreologie
Statut
Volitelný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KSY/ST1*P Statistika I 5 Zk+ 2+2+0 - Zimní  
KMD/MA1-E Matematika I 5 Zp 2+0+2 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/MKO*P Marketingová komunikace 4 Zk+ 2+1+0 - Zimní  
KPE/ZP2*P Základy práva II 3 Zk 2+0+0 - Zimní  
KIN/IN1 Informatika I 4 Zp 1+2+0 - Zimní  
KIN/IN2 Informatika II 5 Zk+ 2+2+0 - Letní  
KPE/ZP1*P Základy práva I 3 Zk 2+0+0 - Letní  
KMD/MA2-E Matematika II 7 Zk+ 2+0+2 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/ST2*P Statistika II 6 Zk+ 2+2+0 - Letní  
Název bloku
Volitelný jazyk
Statut
Volitelný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KRO/FJ2LS Francouzský jazyk - nižší úroveň 3 Zk+ 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FJ2ZS Francouzský jazyk - nižší úroveň 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SJ2ZS Španělský jazyk - nižší úroveň 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ2ZS Anglický jazyk - nižší úroveň 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ2ZS Německý jazyk - nižší úroveň 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ2LS Německý jazyk - nižší úroveň 3 Zk+ 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ2LS Anglický jazyk - nižší úroveň 3 Zk+ 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SJ2LS Španělský jazyk - nižší úroveň 3 Zk+ 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům