Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Tělesná výchova a sport (B7401)
Studijní obor / Specializace Rekreologie (7401R003/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Cílem studia oboru Rekreologie je připravit absolventy pro organizační, pedagogickou a řídící činnost u volnočasových neziskových organizací v oblasti tělesné výchovy a sportu a u podnikatelských subjektů v oblasti pohybové rekreace a sportu. Absolventi studia se mohou uplatnit i v mediální oblasti a v institucích státní správy a samosprávy.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici zdravého životního stylu populace. Současně absolvent ovládá základní ekonomické principy, právní normy, management a marketing ve vztahu k pohybové rekreaci, je připraven pro práci při získávání finančních zdrojů k realizaci sportovně-tělocvičných aktivit. Absolvent je připraven pro navazující magisterské studium v oborech Rekreologie, Management tělesné výchovy a sportu nebo studium ekonomického charakteru (Podniková ekonomika).
Garant oboru / specializace Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
1. ročník 2. ročník 3. ročník Neuvedený ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KTV/HITK (3)
KCH/ANA1 (2)
KFL/FAE (2)
KAP/ZED (2)
KTV/ZKIN (3)
KTV/GYMN1 (2)
KTV/SHR1 (2)
KTV/REK1 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 18
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 12
KAJ/AJ1ZS (2)
KNJ/NJ1ZS (2)
KTV/GYMN2 (2)
KTV/MVS (2)
KTV/ZBIE (2)
KTV/REK2 (3)
KTV/KPLP1 (2)
KTV/KOP (2)
KCH/ANA2 (3)
KTV/SPA1E (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 18
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 12
KAJ/AJ1LS (3)
KNJ/NJ1LS (3)
KPP/PSOER (4)
KTV/KPZP (2)
KTV/FYZ (2)
KTV/ATLE1 (2)
KTV/SHR2 (2)
KTV/DPR (3)
KTV/TAN1 (2)
KTV/PLN1 (2)
KTV/ZACR (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 21
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 9.
KTV/HRVC (2)
KTV/ATLE2 (2)
KMG/MRM (5)
KTV/PLN2 (2)
KPP/PRORE (3)
KTV/ANTB (4)
KFL/SOC*R (3)
KTV/MAN1 (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
KTV/ZDTV (2)
KTV/KOA (2)
KTV/TRVP (3)
KTV/OPR (6)
KTV/PASR1 (3)
KTV/PPA (2)
KTV/APG (2)
KTV/MEVE (2)
KTV/PPO (2)
KTV/MAN2 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 29
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 1.
KFL/SOK (2)
KPP/FUNE (2)
KTV/SPTE (3)
KTV/PASR2 (3)
KCH/VYZ (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 12
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 18
KTV/ORR (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KTV/JOG (2)
KTV/HOR (2)
KTV/RSE1 (2)
KTV/SPA2E (2)
KTV/RSE2 (2)
KTV/VOL (2)
KRO/FJ2ZS (2)
KRO/FJ2LS (3)
KTV/BRU (2)
KTV/KSA (2)
KTV/KSB (2)
KTV/KPO (2)
KTV/SOFT (2)
KTV/MPF1 (2)
KIN/IN1 (4)
KRO/SJ2ZS (2)
KNJ/NJ2ZS (2)
KMD/MA1-E (5)
KMG/MKO*P (4)
KSY/ST1*P (5)
KAJ/AJ2ZS (2)
KPE/ZP2*P (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KTV/BAS (2)
KTV/VHT (2)
KTV/KCT (2)
KTV/MPF2 (2)
KTV/VOK (2)
KTV/REGE (2)
KTV/TAN2 (2)
KTV/KVS (2)
KTV/MAS (2)
KAJ/AJ2LS (3)
KRO/SJ2LS (3)
KIN/IN2 (5)
KSY/ST2*P (6)
KPE/ZP1*P (3)
KNJ/NJ2LS (3)
KMD/MA2-E (7)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů