Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Vychovatelství (B7505)
Studijní obor / Specializace Pedagogika volného času (7505R004/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Absolvent je připraven po stránce pedagogické, psychologické a metodické pracovat s mládeží v rámci volnočasových aktivit.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Pedagog volného času
Garant oboru / specializace Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.

Složení segmentů (bloky a jejich předměty):

Zkratka
20-VOL
Název segmentu
FP- volitelné pro všechny
Název bloku
FP - volitelné
Statut
Volitelný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KTV/PLK Plavání kondiční 2 Zp 0+2+0 - -  
KMD/UTM Úvod do teorie množin 3 Zk 1+1+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/VPK Vedení pracovních kolektivů 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/TIN Teorie interpretace 2 Zp 2+0+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/TES Teorie subjektivity 4 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/POD Péče o duši jako úkol filosofie 3 Zp 0+0+2 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/NOE Noetika 4 Zp 2+0+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/HES Úvod do současné hermeneutiky 3 Zp 2+0+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FCP Fil. vých. problému člověk a příroda 4 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KOP Kondiční programy 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPF Moderní pohybové formy 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/FLO Florbal 2 Zp 0+2+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NMA Numerické metody algebry 5 Zk+ 2+2+0 - -  
KAP/MUPN Multimédia ve školních projektech 3 Zp 0+0+3 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/CIS-E Cryptography and Information Security 5 Zp 0+2+0 - -  
KMD/FCV-E Functions of Complex Variable 5 Zk+ 1+1+0 - -  
KMD/AME-E Applications of Mathematics in Economics 5 Zk+ 1+1+0 - -  
KGE/CGA-E Czech Republic Geographical Aspects 5 Zk+ 0+1+0 - -  
KPP/VGT-E Erziehung und Bildung im Ghetto Theres. 5 Zp 0+1+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/RDL-E Stručné dějiny Československa aLiberecka 5 Zk+ 1+1+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DLS-E Development Language 5 Zp 0+1+0 - -  
KPV/LGD-E Language games developing 5 Zp 0+1+0 - -  
KPV/HHR-E Historical Heritage of our Region 5 Zp 0+1+0 - -  
KFL/DOKF Dokumentární film ve výuce 2 Zp 0+0+1 - -  
KMD/SMDM Semináře z matematiky a didaktiky mat. 2 Zp 0+0+2 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CER Ergoterapie a kompenzační pomůcky 3 Zp 4S+28S+0S - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZNN Nové trendy v sociální práci 2 Zp 6S+4S+4S - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CKI Krizová intervence 3 Zp 0S+4S+8S - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CMI Metodika vyhledávání a získ. informací 3 Zp 0S+4S+8S - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CNM Národnostní minority 3 Zp 4S+28S+0S - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CNA Nadaní žáci 3 Zp 4S+28S+0S - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KILZ Kurz instruktorů lyžování 2 Zp 0+7D+0 - Zimní  
KMD/MVS2 Metodika výuky šachu 2 2 Zp 0+2+0 - Zimní  
KPP/PGR Personal growth 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MEN Matematika anglicky 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/KOL Úvod do korpusové lingvistiky 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CVS Civilizační výzvy 21. století 3 Zp 0+0+2 - Zimní  
KPP/ITP-E Introduction to psychology for Erasmus 5 Zk+ 2+0+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PGR-E Personal growth for Erasmus 5 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SLS-E Selected Issues of Sociology 5 Zk+ 1+0+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/POH-E Philosophy of Humanities 5 Zk+ 1+0+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ZOIN Zabezpečení obchodních informací 3 Zk+ 2+0+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/NEH Netradiční hry 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSA Kurz skialpinismu 2 Zp 0+5D+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DRV Drama ve výuce jazyků 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ZDH Základy deskových her 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/RETE Rétorika 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SVZ Sociologie vzdělávání 2 Zp 1+1+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MC1 Vybrané kap. z moderních dějin českých 1 2 Zp 1+1+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MO1 Vyb.kap. z moderních dějin obecných 1 2 Zp 1+1+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN1-B Německý jazyk pro historiky 1 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VC1 Vyb.kap. z novodobých dějin českých 1 2 Zp 1+1+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VDD Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu 2 Zp 1+1+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VN1 Vyb.kap.z novodobých dějin obecných 1 2 Zp 1+1+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VS1 Vybrané kapitoly ze středověkých dějin 1 2 Zp 1+1+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VZ1 Vybrané kapitoly ze soudobých dějin 1 2 Zp 1+1+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/HIC Historie chemie 2 Zk+ 2+0+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSB Kurz snowboardingu 2 Zp 0+5D+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UHP Úvod do historické poetiky 2 Zp 2+0+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SG2 Sportovní gymnastika 2 2 Zp 0+2+0 - Zimní  
KAJ/AZV Anglická žurnalistika 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SG1 Sportovní gymnastika I 2 Zp 0+2+0 - Letní  
KCH/CHI Chemická informatika 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/PNO Poetiky novověku 2 Zp 2+0+0 - Letní  
KAP/DEH Deskové hry 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DKR Dějiny křesťanství 2 Zp 2+0+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/MFV Mytologie, filosofie, věda 2 Zp 2+0+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/POC-E Psychology of communication for Erasmus 5 Zk+ 2+0+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HEX1 Historická exkurze 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HEX2 Historická exkurze 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HEX3 Historická exkurze 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MC2 Vybrané kap. z moderních dějin českých 2 2 Zp 1+1+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/MO2 Vyb.kap. z moderních dějin obecných 2 2 Zp 1+1+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN2-B Německý jazyk pro historiky 2 4 Zk+ 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VC2 Vyb.kap. z novodobých dějin českých 2 2 Zp 1+1+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VN2 Vyb.kap.z novodobých dějin obecných 2 2 Zp 1+1+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VS2 Vybrané kapitoly ze středověkých dějin 2 Zp 1+1+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VZ2 Vybrané kapitoly ze soudobých dějin 2 2 Zp 1+1+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CCH Člověk a chemie 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/GUR Grafická uživatelská rozhraní 2 Zp 0+2+0 - Letní  
KMD/IKM Informace podniku a krizový management 4 Zk+ 2+0+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/ZEK Základy ekologie 2 Zp 2+0+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MAS Sportovní masáž 2 Zp 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/IHV Informatika v hudební tvorbě a výchově 3 Klz 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/ESAE Estetika 3 Zp 2+0+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KCT Kurz cykloturistiky 2 Zp 0+5D+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VOK Vodácký kurz 2 Zp 0+5D+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VHT Kurz vysokohorské turistiky 2 Zp 0+7D+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy 3 Zk+ 2+0+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/VYZ Výživa člověka 2 Zp 1+1+0 - Letní  
KFL/DKL Dějiny kultury 3 Zp 2+0+0 - Letní  
KMD/MVS1 Metodika výuky šachu 1 2 Zp 1+1+0 - Letní  
KTV/KVS Kurz vodních sportů 2 Zp 0+5D+0 - Letní  
Zkratka
20-PVČ-K
Název segmentu
Vychovatelství - kombinované
Název bloku
Bakalářská práce
Statut
Povinný
Min. kreditů
5
Max. kreditů
-
Min. předmětů
2
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
DFP/BP1E Bakalářská práce 2 Zp 0+0+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce 3 Zp 0+0+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Název bloku
Odborná rozprava
Statut
Povinný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
1
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
Název bloku
Povinné předměty
Statut
Povinný
Min. kreditů
102
Max. kreditů
-
Min. předmětů
25
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KAP/ZED Zpracování elektronických dokumentů 2 Zp 0+2+0 1 Zimní  
KFL/FAEK Filosofie a etika 3 Zk+ 4+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/BIOK Biologie dítěte 3 Zp 4S+0S+0S 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/VTMK Výtvarné techniky a materiály 3 Zk+ 4S+0S+0S 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DRAKE Základy dramaticko-divadelní výchovy 5 Zp 4+8+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VPK Vývojová psychologie 6 Zk 8+0+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/UPV1E Úvod do metodologie pedag. výzkumu 1 5 Zp 8+0+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SAPK Sociální a pedagogická psychologie 6 Zk+ 8+0+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PROK Prožitková pedagogika 6 Zk 8+0+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLOK Plavání pro PVČ 2 Zp 0+4S+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OUTK Outdoorová pedagogika 4 Zk 8+0+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX1K Praxe 1 5 Zp 0+10D+0 2 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/UPV2 Úvod do metodologie pedag. výzkumu 2 6 Zk 8+0+0 2 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSSK Práce se skupinami 4 Zp 0+8+0 2 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DEUK Dějiny výtvarné kultury 7 Zk+ 12S+0S+0S 2 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PAK Právní rámec PVČ 4 Zk 8+0+0 3 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX2K Praxe 2 5 Zp 0+4+0 3 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TRSK Teorie rekreačního sportu 3 Zk+ 8S+0+0 3 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PPOK Kurz první pomoci 3 Zp 0+16S+0 3 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ANDK Andragogika 4 Zk+ 8+0+0 3 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PSEK Poslechový seminář 2 Zp 0+6S+0 3 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MAMK Management a marketing 3 Zk 4+0+0 3 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/FUNK Fundraising neziskových organizací 3 Zp 4+0+0 3 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX3K Praxe 3 5 Zp 0+4+0 3 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Název bloku
Cizí jazyk
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
5
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KNJ/NJ1ZK Německý jazyk - vyšší úroveň 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ1ZK Anglický jazyk - vyšší úroveň 2 Zp 0+9S+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ1LK Anglický jazyk - vyšší úroveň 3 Zk+ 0+9S+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ1LK Německý jazyk - vyšší úroveň 3 Zk+ 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Název bloku
Povinně volitelné předměty - blok A
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
6
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KPP/MEPK Multikulturní výchova pro PVČ 3 Zp 4+0+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DOPK Dopravní výchova 2 Zp 0S+4S+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ZARK Základy arteterapie 3 Zp 0+8+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOCK Sociální komunikace 4 Zp 0+8+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DHIEK Dramatické hry a improvizace 4 Zp 0S+8S+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/EKOK Základy ekologie 4 Zk+ 8S+0S+0S - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VMEK Výchova v evrop. a glob. souvislostech 2 Zp 4S+4S+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ2ZK Německý jazyk - nižší úroveň 2 Zp 0+2+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ2LK Německý jazyk - nižší úroveň 3 Zk+ 0+2+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Název bloku
Povinně volitelné předměty - blok B
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
8
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KPV/THMK Technika hlasu v mluveném projevu 3 Zp 0+8S+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/ZHVKE Základy hudební výchovy 2 Zp 0+4S+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/VHRKE Výtvarná hra a tvořivost pro PVČ 3 Zp 0+8S+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/TCHK Tvůrčí činnosti s hudbou 2 Zp 0+4S+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/GRCK Grafické činnosti 3 Zp 0S+8S+0S - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PVYK Pěvecká výchova 2 Zp 0+4S+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KTMK Kurz textilních materiálů 3 Zp 0+6S+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/KMPK Kurz malby pro PVČ 3 Zp 0+6S+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PKPK Plenérová kresba a malba 3 Zp 0+8S+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Název bloku
Povinně volitelné předměty - blok C
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
5
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KTV/HORK Sportovní lezení 2 Zp 0+4S+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPFK Moderní pohybové formy 2 Zp 0+8S+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/NEHK Netradiční hry 2 Zp 0+4S+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/STTK Stolní tenis 2 Zp 0+4S+0 - Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KPOK Kondiční posilování 2 Zp 0S+8S+0S - Letní  
KTV/MASK Sportovní masáž 3 Zp 0+16S+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SOFK Softbal 3 Zp 0+8S+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/FLOK Florbal 2 Zp 0+8S+0 - Letní  
KTV/SEBK Sebeobrana 2 Zp 0+8+0 - Letní  
KTV/KOPK Kondiční programy 3 Zp 0+8S+0 - Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům