Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Vychovatelství (B7505)
Studijní obor / Specializace Pedagogika volného času (7505R004/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Absolvent je připraven po stránce pedagogické, psychologické a metodické pracovat s mládeží v rámci volnočasových aktivit.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Pedagog volného času
Garant oboru / specializace Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
1. ročník 2. ročník 3. ročník Neuvedený ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KAP/ZED (2)
KFL/FAEK (3)
KPV/VTMK (3)
KPV/BIOK (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 11
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 19.
KPP/DRAKE (5)
KPP/VPK (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 11
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 19
KPP/PROK (6)
KPP/OUTK (4)
KPP/UPV1E (5)
KTV/PLOK (2)
KPP/SAPK (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7.
KPV/DEUK (7)
KPP/UPV2 (6)
KPP/PSSK (4)
KPP/PX1K (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 22
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 8
KPP/ANDK (4)
KTV/TRSK (3)
KPP/PAK (4)
KPP/PX2K (5)
KTV/PPOK (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 19
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 11.
KPV/PSEK (2)
KPP/PX3K (5)
KPP/FUNK (3)
KPP/MAMK (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 13
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 17
DFP/BP1E (2)
DFP/BP2E (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 5
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 25
KPV/ZHVKE (2)
KPP/MEPK (3)
KPP/VMEK (2)
KPV/VHRKE (3)
KPV/GRCK (3)
KPV/KTMK (3)
KPP/DOPK (2)
KPV/TCHK (2)
KPV/EKOK (4)
KPP/ZARK (3)
KPP/DHIEK (4)
KPV/THMK (3)
KPV/KMPK (3)
KPP/SOCK (4)
KPV/PVYK (2)
KFL/VPK (2)
KFL/DOKF (2)
KFL/HES (3)
KMD/UTM (3)
KSS/CNA (3)
KSS/CMI (3)
KSS/ZNN (2)
KPV/HHR-E (5)
KMD/SMDM (2)
KPP/VGT-E (5)
KTV/KOP (2)
KGE/CGA-E (5)
KFL/TIN (2)
KSS/CNM (3)
KPV/LGD-E (5)
KHI/RDL-E (5)
KFL/TES (4)
KFL/POD (3)
KTV/MPF (2)
KFL/NOE (4)
KMD/FCV-E (5)
KTV/PLK (2)
KFL/FCP (4)
KTV/FLO (2)
KAP/MUPN (3)
KMD/CIS-E (5)
KPV/DLS-E (5)
KSS/CKI (3)
KMD/AME-E (5)
KMD/NMA (5)
KSS/CER (3)
KTV/MPFK (2)
KAJ/AJ1ZK (2)
KNJ/NJ2ZK (2)
KTV/STTK (2)
KTV/HORK (2)
KNJ/NJ1ZK (2)
KTV/NEHK (2)
KHI/VS1 (2)
KTV/KSB (2)
KFL/CVS (3)
KPP/ITP-E (5)
KNJ/PN1-B (2)
KTV/SG2 (2)
KHI/VN1 (2)
KMD/MVS2 (2)
KTV/NEH (2)
KPP/PGR-E (5)
KFL/POH-E (5)
KMD/ZOIN (3)
KAP/ZDH (2)
KHI/MO1 (2)
KFL/UHP (2)
KMD/MEN (2)
KHI/VC1 (2)
KHI/VDD (2)
KCH/HIC (2)
KTV/KILZ (2)
KAJ/DRV (2)
KPV/RETE (2)
KTV/KSA (2)
KFL/SLS-E (5)
KPP/PGR (2)
KHI/MC1 (2)
KFL/SVZ (2)
KHI/VZ1 (2)
KAJ/KOL (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KPV/PKPK (3)
KTV/MASK (3)
KTV/KPOK (2)
KTV/SOFK (3)
KAJ/AJ1LK (3)
KTV/KOPK (3)
KNJ/NJ1LK (3)
KTV/FLOK (2)
KTV/SEBK (2)
KNJ/NJ2LK (3)
KNJ/PN2-B (4)
KMD/MVS1 (2)
KPV/ZEK (2)
KFL/ESAE (3)
KAP/DEH (2)
KHI/HEX3 (2)
KHI/VC2 (2)
KTV/VHT (2)
KFL/PNO (2)
KHI/MO2 (2)
KCH/CCH (2)
KFL/DKR (2)
KFL/MFV (2)
KHI/VS2 (2)
KTV/KCT (2)
KTV/KVS (2)
KFL/DKL (3)
KAJ/AZV (2)
KTV/SG1 (2)
KCH/CHI (2)
KHI/MC2 (2)
KIN/GUR (2)
KPP/POC-E (5)
KHI/HEX1 (2)
KHI/VN2 (2)
KTV/MAS (2)
KAP/IHV (3)
KTV/VOK (2)
KCH/ZPG (3)
KHI/HEX2 (2)
KHI/VZ2 (2)
KCH/VYZ (2)
KMD/IKM (4)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů