Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Matematika (N1101)
Studijní obor / Specializace Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr (7)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Získat kvalifikaci pro výuku na základních školách.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zameren na získání teoretických poznatku, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvurcí cinnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Učitel druhého stupně základní školy
Garant oboru / specializace Nižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc.

Seznam plánů oborů, které lze volit v kombinaci s vybraným oborem

Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.

Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu)
Vybrat kombinaci Profesní studium pro střední školy (7504T/01 - 1 - 20), Učitelství matematiky pro střední školy (7504T089/0 - 1 - 20)