Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Fyzika (N1701)
Studijní obor / Specializace Profesní studium pro střední školy (7504T/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr (7)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Cílem studia je získání a rozvoj odborných pedagogických a psychologických znalostí, schopností a dovedností, nácvik vyučovacích strategií a rozvoj koncipování a programování vzdělávacích situací.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Učitel střední školy
Garant oboru / specializace Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.

Seznam plánů oborů, které lze volit v kombinaci s vybraným oborem

Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.

Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu)
Vybrat kombinaci Učitelství fyziky pro střední školy (7504T055/0 - 1 - 20)
Vybrat kombinaci Učitelství matematiky pro střední školy (7504T089/0 - 1 - 20), Učitelství fyziky pro střední školy (7504T055/0 - 1 - 20)
Vybrat kombinaci Učitelství fyziky pro střední školy (7504T055/0 - 1 - 20)
Vybrat kombinaci Učitelství fyziky pro střední školy (7504T055/0 - 1 - 20)