Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Studijní program Elektrotechnika a informatika (B2612)
Studijní obor / Specializace Informatika a logistika (1802R022/90 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Studijní obor je určen pro studenty se zájmem o techniku, informatiku, logistiku a s tím související oblasti. Absolvent je schopen praktické činnosti a dalšího rozvoje.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Operátor, dispečer, programátor.
Garant oboru / specializace Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KEK/UEK*M Úvod do ekonomie Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní MTI/ZAP Základy algoritmizace a programování Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KAP/ULA Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní MTI/UDI Úvod do inženýrství Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní MTI/CIP Číslicové počítače Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní ITE/DOK Technická dokumentace Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní KMD/MA1-M Matematika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní MTI/SAU Spolehlivost a údržba Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1 Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní NTI/PST Počítačové sítě Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KFY/ZFY-M Základy fyziky Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní ITE/MATLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab Čeština 2  
A Povinný 1 Letní MTI/PRG-L Programování Čeština 4  
A Povinný 1 Letní MTI/RKI Řízení kvality a integrace systémů v podniku Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KMD/MA2-M Matematika 2 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní NTI/OPS Operační systémy Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KPE/EKR Ekonomika a řízení Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní MTI/USH Údržba a skladové hospodářství Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní ITE/SGI Signály a informace Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KCJ/OA1*M Odborná angličtina 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KTV/SPA2 Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní MTI/ZKM Základy měření Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní MTI/PPR Prostředky pro programování Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/PR1 Projekt Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/PR1 Projekt Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KSA/LOG-M Logistika Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Letní MTI/TES Teorie systémů pro techniky Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KAP/PRS*M Pravděpodobnost a statistika Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní MTI/GDA Grafické a databázové aplikace Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KCJ/OA2*M Odborná angličtina 2 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní NTI/THE Teorie grafů a her Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/PRJ2 Projekt Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/PRJ2 Projekt Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/PRJ2 Projekt Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní MTI/ZAK Základy kybernetiky Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní NTI/MBR Management bezpečnosti a rizik Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní ITE/CIT-L Číslicová technika Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní MTI/ZALR Základy logického řízení Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní NTI/SRM Stavba a řešení počítačových modelů Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní NTI/MEL Metody užívané v logistice Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní KFÚ/POC-M Průvodní operace v MO a celnictví POMO Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní MTI/BP1 Bakalářská práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní NTI/BP1 Bakalářská práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní ITE/BP1 Bakalářská práce Čeština 5  
A Povinný 3 Letní ITE/OFF Nástroje pro práci s daty - office Čeština 3  
A Povinný 3 Letní ITE/BS Bakalářský seminář Čeština 3  
A Povinný 3 Letní NTI/POB Počítačová bezpečnost Čeština 4  
A Povinný 3 Letní NTI/OV Operační výzkum Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/MFT Matematika a fyzika pro techniky Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/MPT Moderní programovací techniky Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/BP2 Bakalářská práce Čeština 7  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/ERT Ekonomika rizik v technice Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/SDI Simulace diskrétních systémů Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/TWS Tvorba WWW stránek Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/SMA Seminář z matematiky Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/BP2 Bakalářská práce Čeština 7  
B Povinně volitelný 3 Letní ITE/BP2 Bakalářská práce Čeština 7