Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Studijní program Aplikované vědy v inženýrství (B3901)
Studijní obor / Specializace Aplikované vědy v inženýrství (3901R055/90 - 2016)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Bakalářský program Aplikované vědy v inženýrství vychází z rozšířeného technického základu. Vedle základního kurzu matematiky, technické fyziky a informatiky pokrývá oblasti moderních softwarových a měřicích technologií nezbytných pro uplatnění ve výzkumných a vývojových odděleních, výzkumných centrech a v průmyslu či v akademické sféře.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady výzkumný / vývojový pracovník
Garant oboru / specializace Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní NTI/LADM Lineární algebra a diskrétní matematika Čeština 7  
A Povinný 1 Zimní NTI/SZO Snímání a zpracování obrazu Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KMD/MA1-M Matematika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní NTI/USM Úvod do studia materiálů Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní ITE/DOK Technická dokumentace Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní MTI/UDI Úvod do inženýrství Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/AK1 Angličtina komunikativně I Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/OA1*M Odborná angličtina 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní NTI/OS1 Oborový seminář 1 Čeština 1  
A Povinný 1 Letní KFY/FY1*M Fyzika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KFY/FP1 Fyzikální praktikum 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1 Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní ITE/MATLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KMD/MA2-M Matematika 2 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní MTI/MT1 Měřicí technika I. Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/AK2 Angličtina komunikativně II Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KTV/LKU Letní kurs Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/OA2*M Odborná angličtina 2 Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Letní NTI/PST Počítačové sítě Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní KFL/MFV Mytologie, filosofie, věda Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní MTI/ALP1 Algoritmizace a programování 1 Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KFY/FY2*M Fyzika 2 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní NTI/OCH1 Obecná chemie 1 Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KTV/SPA2 Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní MTI/ALP1S Seminář z programování 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KFY/FP2 Fyzikální praktikum 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KMD/MA3*M Matematika III Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KTV/ZKU Zimní kurz Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/ZKY Základy kybernetiky Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/DBS Databázové systémy Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KFL/PKM*M Principy kritického myšlení Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/ADA Algoritmy a datové struktury Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/UEK*M Úvod do ekonomie Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/SH Úvod do Shellu Čeština 3  
A Povinný 2 Letní KFY/FY3*M Fyzika 3 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní NTI/MA4 Matematika 4 Čeština 5  
A Povinný 2 Letní MTI/ALP2 Algoritmizace a programování 2 Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KFY/FP3 Fyzikální praktikum 3 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní ITE/EM Elektronika a měření Čeština 4  
A Povinný 2 Letní NTI/OS2 Oborový seminář 2 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní MTI/ALP2S Seminář z programování 2 Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/BLM Bezpečnost a legislativa materiálů Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/PSV Prostředky pro symbolické výpočty Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Čeština 7  
A Povinný 3 Zimní NTI/MEC Mechanika Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní NTI/OPT Optimalizační úlohy Čeština Angličtina 2  
A Povinný 3 Zimní MTI/MT2 Měřicí technika II. Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní NTI/DR Diferenciální rovnice Čeština Angličtina 4  
A Povinný 3 Zimní NTI/PAS Pravděpodobnost a statistika Čeština Angličtina 4  
A Povinný 3 Zimní NTI/ELMG Elektromagnetismus Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní NTI/MCN Metody charakterizace nanomateriálů Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní ITE/SGI Signály a informace Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní KFY/FP4 Fyzikální praktikum 4 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní MTI/BS Bakalářský seminář Čeština 3  
A Povinný 3 Letní NTI/FOT Fotonika Čeština 5  
A Povinný 3 Letní NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Čeština 7  
A Povinný 3 Letní KCH/FCH Fyzikální chemie Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/ZMT Základy mechaniky tekutin Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/OCH2 Obecná chemie 2 Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/KOP Konstrukce optických přístrojů Čeština 5