Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta strojní (FS)
Studijní program Strojní inženýrství (B2301)
Studijní obor / Specializace Strojní inženýrství (2301R000/0 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Válková Marcela, Ing.
E-mail: marcela.valkova@tul.cz
Telefon: +420 485 353 246
Fax: +420 485 353 535
Klíčové studijní výstupy Cílem programu je příprava k dalšímu studiu v navazujících magisterských studijních programech technicky zaměřených, zejména ve studijních oborech strojního inženýrství.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita a stanovený studijní průměr na střední škole
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolventi studijního programu prokazují znalosti teoretického základu technických disciplín (zejména matematiky, fyziky, chemie, mechaniky) a základů oborů strojního inženýrství (materiály a technologie, konstrukce strojů aj.), rozumí metodám a procesům, jež vedou k řešení úkolů ve strojírenství a strojním inženýrství. Jsou schopni formulovat vlastní názory a obhajovat výsledky své práce, znalosti a dovednosti využívat při komunikaci alespoň v jednom cizím jazyce. Umějí uplatnit znalosti a dovednosti při řešení technických zadání.
Garant oboru / specializace Petríková Iva, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KMD/M1A-K Matematika 1A (matematická analýza) Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KST/KOI-K Konstruování I Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KAP/SEM-K Seminář z matematiky Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KCH/CHES Chemie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMD/KGE-K Konstruktivní geometrie Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KMD/M1B-K Matematika 1B (matematická analýza) Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KAP/M2A-K Matematika 2A (lineární algebra) Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KST/KO2-K Konstruování II Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KFY/FYI-P Fyzika I Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KAP/M2B-K Matematika IIB (matematická analýza) Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KST/PGC-K Počítačová grafika a CAD Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KFY/FLS Laboratoř fyziky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KFY/FYIIP Fyzika II Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/N1*S Cizí jazyk - Němčina 1 Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/A1*S Cizí jazyk - Angličtina 1 Čeština 1  
A Povinný 2 Letní KMD/MA3-K Matematika III ( numerická matematika) Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KST/ČS1-K Části a mechanismy strojů I Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/A2*S Cizí jazyk - Angličtina 2 Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Letní KST/OP-B Odborná praxe Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/N2*S Cizí jazyk - Němčina 2 Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní KST/ČS2-K části a mechanismy strojů II Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KST/KC-K Konstrukční cvičení Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní MTI/ELE-K Elektrotechnika Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní KEK/EK*S Ekonomie Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KDA/DUA*S Dějiny umění a architektury pro FS Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KFL/FIL*S Filosofie - prezenční Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Zimní KMG/MRB Marketing Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KST/BP1 Bakalářský seminář Čeština 2  
A Povinný 3 Letní ITE/EM Elektronika a měření Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KTV/TV1 Tělesná výchova I Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní KST/BP2 Bakalářská práce Čeština 6  
B Povinně volitelný 3 Letní KST/OR Odborná rozprava  (*) Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KST/BP3 Bakalářská práce Čeština 10