Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Ekonomická fakulta (FE)
Studijní program Ekonomika a management (B6208)
Studijní obor / Specializace Ekonomika a management mezinárodního obchodu (6210R015/0 - 2013)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
E-mail: jaroslav.demel@tul.cz
Telefon: +420 485 352 203
Fax: +420 485 352 229
Klíčové studijní výstupy Absolventi získají dovednosti a znalosti pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších i středních úrovních řízení podniku a dalších institucích.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Střední management ve výrobních organizacích, finančních institucích, neziskové sféře, apod.
Garant oboru / specializace Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KMG/OKO Obchodní korespondence Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní KPE/NOP*S Nauka o podniku I - Úvod do podnikové ekonomiky Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KIN/INN1 Informatika I Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní KMD/MA1-H Matematika 1 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/F2A*H Jazyk II - Francouzština 1 Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/N1A*H Jazyk I - Němčina 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/R2A*H Jazyk II - Ruština 1 Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/A1A*H Jazyk I - Angličtina 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/S2A*H Jazyk II - Španělština 1 Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/N2A*H Jazyk II - Němčina 1 Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/A2A*H Jazyk II - Angličtina 1 Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/NZ1*H Jazyk II - Němčina 1 začátečníci Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KIN/IN2 Informatika II Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KMD/MA2-H Matematika 2 Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/NZ2*H Jazyk II - Němčina 2 začátečníci Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/A1B*H Jazyk I - Angličtina 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/F2B*H Jazyk II - Francouzština 2 Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/S2B*H Jazyk II - Španělština 2 Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/N2B*H Jazyk II - Němčina 2 Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/A2B*H Jazyk II - Angličtina 2 Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/N1B*H Jazyk I - Němčina 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/R2B*H Jazyk II - Ruština 2 Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KMG/MEO Mezinárodní obchod Čeština Angličtina 4  
A Povinný 2 Zimní KMG/MKG Marketing Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KPE/MAN Úvod do managementu Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KSY/STA5 Statistika Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/N1C*H Jazyk I - Němčina 3 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/A2C*H Jazyk II - Angličtina 3 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/R3A-H Jazyk III - Ruština 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/ZAPO Základy pojišťovnictví Čeština Angličtina 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/F2C*H Jazyk II - Francouzština 3 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/N2C*H Jazyk II - Němčina 3 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMG/PST Pracovní stáž v zahraničí Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/NE1A Němčina s certifikátem I Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/NK1 Němčina komunikativně I Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/A1C*H Jazyk I - Angličtina 3 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/R2C*H Jazyk II - Ruština 3 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/NZ3*H Jazyk II - Němčina 3 začátečníci Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/F3A-H Jazyk III - Francouzština 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/S2C*H Jazyk II - Španělština 3 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/KSS*H Komunikace a komunikační služby Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/S3A-H Jazyk III - Španělština 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMD/ZOIN Zabezpečení obchodních informací Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KTV/TV1*H Tělesná výchova 1 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPE/MSP Malé a střední podnikání Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KMG/MZMG Mezinárodní marketing Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KMG/OMO Operace v mezinárodním obchodě Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KTV/TV2*H Tělesná výchova 2 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/SPO1 Spotřebitelské chování Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/NK2 Němčina komunikativně II Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/PEE Podnikatelská etika v Evropském kontextu Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KFÚ/BAN Bankovnictví Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/R2D*H Jazyk II - Ruština 4 Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/A1D*H Jazyk I - Angličtina 4 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/NZ4*H Jazyk II - Němčina 4 začátečníci Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/NE1B Němčina s certifikátem I Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/S2D*H Jazyk II - Španělština 4 Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/S3B-H Jazyk III - Španělština 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/F2D*H Jazyk II - Francouzština 4 Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/F3B-H Jazyk III - Francouzština 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/A2D*H Jazyk II - Angličtina 4 Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/R3B-H Jazyk III - Ruština 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/N2D*H Jazyk II - Němčina 4 Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/N1D*H Jazyk I - Němčina 4 Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní KMG/POMO Průvodní operace v MO a celnictví Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní KSY/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KPE/BP1MO Bakalářská práce 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KCJ/A1E*H Jazyk I - Angličtina 5 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KCJ/N1E*H Jazyk I - Němčina 5 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KPE/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KCJ/F2E*H Jazyk II - Francouzština 5 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KPE/PLO*S Podniková logistika Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní KTV/TV1*H Tělesná výchova 1 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Zimní KEK/PMO Pojištění v mezinárodním obchodu Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní KCJ/A2E*H Jazyk II - Angličtina 5 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMG/STMG Strategický marketing Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní KFÚ/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KIN/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KEK/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMG/BP1MO Bakalářská práce 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KCJ/N2E*H Jazyk II - Němčina 5 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMG/MKO1 Marketingová komunikace Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KCJ/R2E*H Jazyk II - Ruština 5 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMG/SEZO Seminář z ekonomiky a techniky zahraničního obchodu Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KCJ/S2E*H Jazyk II - Španělština 5 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KCJ/NE1C Němčina s certifikátem I Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMG/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KIN/BP1MO Bakalářská práce I Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KSY/USPMO Úvod do sociální politiky Čeština 4  
A Povinný 3 Letní KMG/PROJ Praktikum obchodního jednání Čeština 3  
A Povinný 3 Letní KMG/MOSZZ Státní závěrečná zkouška  (*) Čeština 0  
A Povinný 3 Letní KFÚ/MEP Mezinárodní právo Čeština 3  
A Povinný 3 Letní KMG/RPRMO Řízená praxe Čeština 16  
B Povinně volitelný 3 Letní KCJ/F2F*H Jazyk II - Francouzština 6 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní KMG/BP2MO Bakalářská práce II Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní KCJ/N1F*H Jazyk I - Němčina 6 Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní KIN/BP2MO Bakalářská práce II Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní KCJ/A2F*H Jazyk II - Angličtina 6 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní KTV/TV2*H Tělesná výchova 2 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní KCJ/R2F*H Jazyk II - Ruština 6 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní KCJ/NE1D Němčina s certifikátem I Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní KCJ/A1F*H Jazyk I - Angličtina 6 Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní KCJ/S2F*H Jazyk II - Španělština 6 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní KCJ/N2F*H Jazyk II - Němčina 6 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní KPE/BP2MO Bakalářská práce II Čeština 5