Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Ekonomická fakulta (FE)
Studijní program Systémové inženýrství a informatika (B6209)
Studijní obor / Specializace Manažerská informatika (6209R021/0 - 2013)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
E-mail: jaroslav.demel@tul.cz
Telefon: +420 485 352 203
Fax: +420 485 352 229
Klíčové studijní výstupy Absolventi získají dovednosti a znalosti pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších i středních úrovních řízení podniku a dalších institucích.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Zpracování dat v různých typech organizací, správce sítě, apod.
Garant oboru / specializace Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KIN/IS1 Informační systémy I Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KIN/PCN1 Počítače I Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KMD/MA1-H Matematika 1 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KPE/NOP*S Nauka o podniku I - Úvod do podnikové ekonomiky Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KIN/PVN1 Praktická cvičení I Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/AN1 Anglický jazyk 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/NE1 Německý jazyk 1 Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KIN/PCN2 Počítače II Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KIN/ISN2 Informační systémy II Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KMD/MA2-H Matematika 2 Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/NE2 Německý jazyk 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/AN2 Anglický jazyk 2 Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KPE/MAN Úvod do managementu Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KIN/PP1 Základy multimédií Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KSY/ST1 Statistika I Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KMG/MKG Marketing Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KIN/ISN3 Informační systémy III Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/NE3 Německý jazyk 3 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/AN3 Anglický jazyk 3 Čeština 3  
A Povinný 2 Letní KIN/PPN2 Praktická příprava II Čeština 1  
A Povinný 2 Letní KPE/ZPI Základy práva Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KSY/ST2 Statistika II Čeština 7  
A Povinný 2 Letní NTI/IM2 Operační systémy Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KIN/IS4 Informační systémy IV Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KFÚ/FSP Finanční služby pro průmysl Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/NE4 Německý jazyk 4 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/AN4 Anglický jazyk 4 Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní KIN/MIRP1 Roční řízená praxe I Čeština 20  
A Povinný 3 Zimní KIN/MIZP1 Zpráva z praxe I Čeština 7  
A Povinný 3 Zimní KIN/BP1MI Bakalářská práce 1 Čeština 3  
A Povinný 3 Letní KIN/BP2MI Bakalářská práce 2 Čeština 5  
A Povinný 3 Letní KIN/MIZP2 Závěrečná zpráva z praxe II Čeština 5  
A Povinný 3 Letní KIN/MISZZ Státní závěrečná zkouška  (*) Čeština 0  
A Povinný 3 Letní KIN/MIRP2 Roční řízená praxe II Čeština 20