Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Ekonomická fakulta (FE)
Studijní program Systémové inženýrství a informatika (N6209)
Studijní obor / Specializace Manažerská informatika (6209T021/0 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
E-mail: jaroslav.demel@tul.cz
Telefon: +420 485 352 442
Fax: +420 485 352 203
Klíčové studijní výstupy Absolventi získají dovednosti a znalosti pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na středních i vyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Vyšší řídící funkce v oblasti IT a informačních systémů apod.
Garant oboru / specializace Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.

Složení segmentů (bloky a jejich předměty):

Zkratka
FE-NMI-P1
Název segmentu
FE - Manažerská informatika - Ing. 1. ročník
Název bloku
Povinné předměty - Ing. 1. ročník
Statut
Povinný
Min. kreditů
34
Max. kreditů
-
Min. předmětů
9
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KPE/PLO*S Podniková logistika 4 Zk+ 2+1+0 1 Zimní  
NTI/KSSMI Komunikační systémy a služby 4 Zk+ 1+2+0 1 Zimní  
KEK/MI2 Mikroekonomie II 7 Zp 2+2+0 1 Zimní  
KIN/RPR Řízení projektů 4 Zk+ 2+2+0 1 Letní  
NTI/OSU Operační systém UNIX 2 Zk+ 1+1+0 1 Letní  
KSY/VSS Vybrané statě ze statistiky 5 Zk+ 2+2+0 1 Letní  
KEK/SZZE Státní zkouška z Ekonomie 0 Szv 0+0+0 1 Letní  
NTI/PCT*H Počítačové sítě 3 Zp 2+1+0 1 Letní  
Název bloku
Jazyk
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
6
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KCJ/N1G-H Jazyk I - Němčina 7 3 Zp 0+2+0 1 Zimní  
KCJ/A1G-H Jazyk I - Angličtina 7 3 Zp 0+2+0 1 Zimní  
KCJ/N1H-H Jazyk I - Němčina 8 3 Zp 0+2+0 1 Letní  
KCJ/A1H-H Jazyk I - Angličtina 8 3 Zp 0+2+0 1 Letní  
Zkratka
FE-NMI-P2
Název segmentu
FE - Manažerská informatika - Ing. 2. ročník
Název bloku
Povinné předměty - Ing. 2. ročník
Statut
Povinný
Min. kreditů
43
Max. kreditů
-
Min. předmětů
9
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KIN/EKO Elektronická komerce 4 Zk+ 2+1+0 2 Zimní  
KIN/UMT Multimediální technologie 5 Zk+ 2+2+0 2 Zimní  
KIN/DP1MI Diplomová práce I 6 Zp 0+3+0 2 Zimní  
KIN/TIS Technické prostředky inform. systémů 4 Zk 2+0+0 2 Zimní  
KIN/MMA Multimediální aplikace 4 Zp 1+2+0 2 Letní  
KIN/MIS Manažerské informační systémy 4 Zk 2+0+0 2 Letní  
KIN/SZZMI Státní závěrečná zkouška 0 Szv 0+0+0 2 Letní  
KIN/DP2MI Diplomová práce II 12 Zp 0+6+0 2 Letní  
KIN/PDS Pokročilé databázové systémy 4 Zk+ 2+1+0 2 Letní  
Název bloku
Jazyk
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
3
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KCJ/A1I-H Jazyk I - Angličtina 9 3 Zk+ 0+2+0 2 Zimní  
KCJ/N1I-H Jazyk I - Němčina 9 3 Zk+ 0+2+0 2 Zimní  
Zkratka
FE-NMI-V
Název segmentu
FE - Manažerská informatika - Ing. 1.-2. ročník
Název bloku
Volitelné předměty - skupina A (teoreticko-exaktní)
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
7
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KIN/UIN Umělá inteligence 4 Zk+ 2+2+0 1 Zimní  
KSY/OME Optimalizační metody v ekonomické praxi 4 Zk+ 2+2+0 1 Zimní  
NTI/AFJ Automaty a formální jazyky 3 Zk+ 2+1+0 1 Letní  
KSY/FPEM Finanční a pojistná matematika 3 Zk+ 2+1+0 2 Zimní  
KSY/EKM Ekonometrie 5 Zk+ 2+2+0 2 Zimní  
Název bloku
Volitelné předměty - skupina B (teoreticko-aplikační)
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
8
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KFÚ/MUC Manažerské účetnictví 4 Zk+ 2+2+0 1 Zimní  
KFÚ/DDP Daně a daňová praxe 4 Zk+ 2+1+0 1 Zimní  
KIN/BOD Počítačová bezpečnost a ochrana dat 4 Zk+ 2+1+0 1 Zimní  
KSY/MAE Matematické aplikace v ekonomii 4 Zp 0+0+2 1 Zimní  
KPE/MSP Malé a střední podnikání 4 Zk+ 2+1+0 1 Letní  
KMG/MVZ Marketingový výzkum 4 Zk+ 2+2+0 1 Letní  
KIN/BIN Business Intelligence 4 Zk+ 1+1+0 2 Zimní  
Název bloku
Volitelné předměty - skupina C (aplikační)
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
8
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KMG/PST Pracovní stáž v zahraničí 12 Zp 0+14+0 1 Zimní  
KPE/PMT Personální management 5 Zk+ 2+2+0 1 Letní  
NTI/PTO Počítačová typografie 2 Zp 1+1+0 2 Zimní  
NTI/UXI Unix a Internet 2 Zp 0+2+0 2 Zimní  
NTI/VIS Vytváření internetových služeb 4 Zp 2+2+0 2 Letní  
KMG/FKO Firemní komunikace 4 Zk+ 2+1+0 2 Letní  
KMG/REK Reklama 4 Zk+ 2+0+1 2 Letní