Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Ekonomická fakulta (FE)
Studijní program Systémové inženýrství a informatika (N6209)
Studijní obor / Specializace Manažerská informatika (6209T021/0 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
E-mail: jaroslav.demel@tul.cz
Telefon: +420 485 352 442
Fax: +420 485 352 203
Klíčové studijní výstupy Absolventi získají dovednosti a znalosti pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na středních i vyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Vyšší řídící funkce v oblasti IT a informačních systémů apod.
Garant oboru / specializace Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
1. ročník 2. ročník
Zimní Letní Zimní Letní
KPE/PLO*S (4)
NTI/KSSMI (4)
KEK/MI2 (7)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 15
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 15
KFÚ/MUC (4)
KFÚ/DDP (4)
KMG/PST (12)
KSY/OME (4)
KCJ/N1G-H (3)
KCJ/A1G-H (3)
KSY/MAE (4)
KIN/UIN (4)
KIN/BOD (4)
NTI/PCT*H (3)
KSY/VSS (5)
KEK/SZZE (0)
KIN/RPR (4)
NTI/OSU (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 14
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 16
NTI/AFJ (3)
KMG/MVZ (4)
KCJ/A1H-H (3)
KCJ/N1H-H (3)
KPE/PMT (5)
KPE/MSP (4)
KIN/UMT (5)
KIN/TIS (4)
KIN/DP1MI (6)
KIN/EKO (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 19
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 11
NTI/PTO (2)
KSY/FPEM (3)
KSY/EKM (5)
NTI/UXI (2)
KCJ/N1I-H (3)
KCJ/A1I-H (3)
KIN/BIN (4)
KIN/PDS (4)
KIN/MIS (4)
KIN/SZZMI (0)
KIN/DP2MI (12)
KIN/MMA (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
NTI/VIS (4)
KMG/FKO (4)
KMG/REK (4)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 120 kreditů