Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textil (B3107)
Studijní obor / Specializace Textilní technologie, materiály a nanomateriály (3106R016/91 - 2012)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Musilová Hana, Ing.
E-mail: hana.musilova@tul.cz
Telefon: +420 485 353 254
Fax: +420 485 353 542
Klíčové studijní výstupy Cílem studijního oboru je poskytnout absolventům nejen technické a odborné znalosti, ale vybavit je také teoretickými souvislostmi, které jsou nezbytné při vývoji a inovacích technologických postupů a přípravě a uplatnění výstupů inovací vyšších řádů.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://http://www.ft.tul.cz/studenti/studijni-predpisy/studijni-a-zkusebni-" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KFY/FYZ Fyzika Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KAP/MV1 Matematika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMI/TVL Textilní vlákna Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Zimní KTT/TT1 Textilní technologie 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KMI/TTE2 Textilní technologie 2 Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1T Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 1  
A Povinný 1 Letní KMI/TCH Textilní chemie Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KAP/MV2 Matematika 2 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTT/PRA Přádelnictví Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Zimní KNT/PPO Polymery Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KTV/SPA2T Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 1  
A Povinný 2 Zimní KMI/ZDA Zpracování dat Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KNT/NTE Výroba netkaných textilií Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KTT/SVT1 Struktura a vlastnosti textilií Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/A1-T Jazyk I - Angličtina 1 Čeština 3  
A Povinný 2 Letní KTT/TKL Tkalcovství Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Letní KTT/UMT Úvod do mechaniky textilií Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KMI/ZKB Zkoušení textilií Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KTT/PLT Pletařství Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Letní KNT/TTX Technické textilie Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/TTE Textile technology Angličtina 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/A2-T Jazyk I - Angličtina 2 Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní KTT/TST Textilní stroje Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KMI/SPV Speciální vlákna Čeština Angličtina 6  
A Povinný 3 Zimní KTT/KOV Konstrukce a vzorování Čeština Angličtina 5  
A Povinný 3 Zimní KHT/HOJ Hodnocení jakosti Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KMI/ZUT Zušlechťování textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMI/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KHT/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KNT/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KTT/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Zimní KCJ/A3-T Jazyk I - Angličtina 3 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KDE/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 8  
A Povinný 3 Letní KTT/OPL1 Osnovní pletení Čeština 5  
A Povinný 3 Letní KTT/ZAK1 Žakárské vazební techniky Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KTT/SPT Speciální technologie Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní KDE/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/SVB1 Semináře z mechaniky a biomechaniky 1 Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KHT/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KMI/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KMI/OR Odborná rozprava  (*) Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KCJ/A4-T Jazyk I - Angličtina 4 Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KNT/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný - - KTT/OPX Odborná praxe Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KHT/KOT Komfort textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KHT/TZ1 Textilní zbožíznalství 1 Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/PRO Programování Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/BAT Barvení a tisk textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/KOL Koloristika Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KMG/STM Strategický marketing Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KMI/UDT Údržba textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KPE/UMN Úvod do managementu Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KDE/DED Dějiny dekoru Čeština 5