Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textile Engineering (N3106)
Studijní obor / Specializace Nonwoven and Nanomaterials (3106T018/90 - ANG)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent má dobré znalosti základních přírodovědných disciplín a především dobré základy základních analytických a testovacích metod. Tyto znalosti mu umožňují vzorovat nové netkané a nanovlákenné materiály pro širokou paletu jejich uplatnění. Způsob studia, založený na poměrně značné volnosti ve výběru přednášek, zaručuje velkou přizpůsobivost absolventa a schopnost uplatnit se nejen v různých oblastech textilního, automobilového a stavebního průmyslu, ale i v jiných činnostech, ve kterých se používají netkané a nanovlákenné materiály.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KFY/AFY Aplikovaná fyzika Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMI/AED Analýza experimentálních dat Čeština 6  
A Povinný 1 Zimní KTT/TEX Textile engineering Angličtina 6  
A Povinný 1 Zimní KAP/AMA Aplikovaná matematika Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KNT/MNTI Mechanická technologie výroby NT Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KCH/STE Stereologie pro bionženýrství Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KNT/TNT Teorie netkaných textilií Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Letní KAP/NUM Numerická matematika Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KNT/ZDT Zdravotnické textilie Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KNT/DP1 Diplomová práce 1 Čeština 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KMI/DP1 Diplomová práce Čeština 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KHT/FCC Fundaments of Clothing Comfort Angličtina 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KCH/FYP Fyzika polymerů a biopolymerů Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KTT/DP1 Diplomová práce 1 Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KNT/TCTI Termické a chemické technologie Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KCH/FTP Fyzikální principy tvorby nanovláken Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KNT/TPA Textilie pro průmyslové aplikace Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KMI/EAP Ekologické aspekty textilních procesů Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KNT/MTI Materiály pro tkáňové inženýrství Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KNT/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/SVB2 Semináře z mechaniky a biomechaniky 2 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
A Povinný 2 Letní KNT/TAP Materiály a textilie pro automobilový průmysl Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KNT/DP3 Diplomová práce 1 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KMI/OR Odborná rozprava  (*) Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/DP3 Diplomová práce 3 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KMI/DP3 Diplomová práce 3 Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KTT/PRT Projektování textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KOD/OM Zpracovatelské a užitné vlastnosti oděvních materiálů Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTT/HND Nestejnoměrnost textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KNT/MTU Modelování textilních útvarů Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Zimní KTT/AOT Analýza obrazu textilií Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný - Zimní NTI/ANM Aplikace nanotechnologií v medicíně Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KDE/VFT Vysocefunkční textilie Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/PPS Principy partnerské spolupráce Čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KCH/FCN Funkcionalizace nanomateriálů Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KHT/ZAO Zpracování a analýza obrazu Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KGE/ZRG Základy regionální geografie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KMI/FIN Finální úpravy Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní KTT/KVT Konstrukce a vlastnosti tkanin Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KDE/TSD Teorie a studie designu Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KMI/OMA Optické metody analýzy materiálů Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům