Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Studijní program Biomedicínská technika (B3944)
Studijní obor / Specializace Biomedicínská technika (3901R032/0 - 12)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent najde uplatnění ve všech profesích souvisejících s vývojem, výrobou, provozem a údržbou zdravotnické techniky včetně práce s výpočetní technikou a programovým vybavením. Především se uplatní v rámci zdravotnických zařízeních. Je ale schopen vykonávat i činnosti v obchodních organizacích zaměřených na prostředky zdravotnické techniky, rehabilitační, protetické pomůcky, ale i u podniků, firem a společností zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem a servisem prostředků zdravotnické techniky nebo tvorbou programového vybavení. Vzhledem k jazykovým znalostem je možné uplatnění i v zahraničí. Obecný základ umožňuje i další studium v některém z navazujících magisterských oborů v rámci TUL nebo na jiné vysoké škole.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Biomedicínský technik
Garant oboru / specializace Richter Aleš, prof. Ing. CSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KFY/FZK1 Fyzika 1 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMD/MBT1 Matematika 1 Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní FZS/KOMT Komunikace ve zdravotnictví Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KCJ/OJA1 Odborný jazyk anglický 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní FZS/LATT Medicínská terminologie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní NTI/US*Z Úvod do počítačových sítí Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní FZS/FYTT Fyziologie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/ANTT Anatomie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní NTI/ZAP*Z Základy algoritmizace a programování Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KCJ/OJA2 Odborný jazyk anglický 2 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KFY/FZK2N Fyzika 2 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KMD/MBT2 Matematika 2 Čeština 4  
A Povinný 1 Letní FZS/PMTT Preventivní medicína Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní MTI/MIT*Z Mikroprocesorová technika v biomedicíně Čeština 2  
A Povinný 1 Letní FZS/VZTT Veřejné zdravotnictví Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/PFTT Patologická fyziologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/KLPT Úvod do klinické propedeutiky Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/BFRT Biofyzika, radiologie a technika nukleární medicíny Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní MTI/TEE-Z Teoretická elektrotechnika Čeština 4  
A Povinný 1 Letní FZS/PATO Patologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/ZPPT Základy první pomoci v biomedicínských oborech Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KOD/IZI Internet a zdravotnická informatika Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KFL/EBO*Z Etika v biomedicínských oborech Čeština 1  
A Povinný 2 Zimní FZS/ZAKF Základy elektrofyziologie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/DME Diagnostické metody v medicíně Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/KPT Klinická psychologie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/LPZ Lékařské přístroje a zařízení Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní ITE/USS*Z Úvod do systémů a signálů Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KCJ/OJA3 Odborný jazyk anglický 3 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní MTI/MFV-Z Měření fyzikálních veličin Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KAP/PMS Pravděpodobnost a matematická statistika Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní FZS/IZMN Informační zdroje pro medicínské a nelékařské obory Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 2 Zimní FZS/KFAT Klinická farmakologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 2 Zimní FZS/SBCT Metodologický seminář k bakalářské práci Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní NTI/MFD*Z Modelování a simulace fyziologických dějů Čeština 4  
A Povinný 2 Letní FZS/ODPI Odborná praxe individuální Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KCJ/OJA4 Odborný jazyk anglický 4 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní NTI/MCH*Z Mechanika a biomechanika Čeština 2  
A Povinný 2 Letní MTI/SEE*Z Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika ve zdravotnictví Čeština Čeština Čeština 4  
A Povinný 2 Letní MTI/DAS*Z Databázové systémy Čeština 2  
A Povinný 2 Letní FZS/ODPT Odborná praxe Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/EKOT Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní MTI/IAK*Z Informatika a kybernetika Čeština 4  
A Povinný 2 Letní FZS/ZBI Základy biostatistiky Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní MTI/SVL-Z Senzory v lékařství Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní FZS/SZZ4 Základy elektroniky, informatiky a informační systémy ve zdravotnictví  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/MATT Management zdravotnické techniky Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní ITE/ELM*Z Lékařská elektronika Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní FZS/SZZ7 Základy medicíny  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/BKEM Biosignály v klinické a experimentální medicíně Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/EMPO Elektrické a magnetické pole živých organismů Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní FZS/PAMT Právní aspekty v medicíně Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/SZZ5 Zdravotnická technika  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/VKM1 Vybrané kapitoly z medicíny 1 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní NTI/ZOS*Z Zobrazovací systémy Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní FZS/SZZ6 Zdravotnický management a legislativa  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/BCP Bakalářská práce Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/SZZ4 Základy elektroniky, informatiky a informační systémy ve zdravotnictví  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/PBKT Praktika z biomedicínské a klinické techniky Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/VKM2 Vybrané kapitoly z medicíny 2 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/SZZ7 Základy medicíny  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/SZZ6 Zdravotnický management a legislativa  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/TKAT Technika v kardiologii, kardiochirurgii, anesteziologii, resuscitační péči, techniky očisty krve Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní NTI/LTE*Z Laserová technika a vláknová optika Čeština 4  
A Povinný 3 Letní ITE/DZD*Z Snímání, digitalizace a zpracování dat Čeština 2  
A Povinný 3 Letní MTI/BEZ*Z Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví Čeština Čeština Čeština 2  
A Povinný 3 Letní FZS/SZZ5 Zdravotnická technika  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní NTI/TZS*Z Tomografické zobrazovací systémy v biologii a lékařství Čeština 4